AKTUALITĀTESĪPAŠS PIEDĀVĀJUMSINFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJIEMKONTAKTI
PAR MUMS \ PUBLIKĀCIJAS \


Publikācijas


 

Senvēsture un 13. gadsimts

1. Ābelnieks R. Notikumi Mežotnē pirms 770 gadiem // Novads, 1989., 2.nr.

2. Ābelnieks R. Mūsu novads – viens no pirmajiem Latvijā, kur kāju spēris cilvēks // Bauskas Dzīve, 09.06.1999.

3. Ābelnieks R. 13.gs. dižākā kauja Bauskas tuvumā [par 1219.-1220.gada notikumiem Mežotnē] // Bauskas Dzīve, 16.02.2000.

4. Ābelnieks R. Unikāli atradumi Ziedoņu parkā [par Ziedoņskolas apmetni] // Bauskas Dzīve, 10.05.2000.

5. Urtāns A. Joprojām strīdas par Saules kaujas vietu // Bauskas Dzīve, 16.08.2000.

6. Ābelnieks R. Senlatviešu kapulauks zem sulu ceha [par Jaunsaules Siliņu 9.-13.gs. zemgaļu kapulauku] // Bauskas Dzīve, 18.04.2001.

7. Ābelnieks R. Seno zemgaļu augums mainījies gadsimtu garumā [par Čunkānu-Dreņģeru kapulauku] // Bauskas Dzīve, 04.07.2001.

8. Urtāns A. Dažādi nodokļi bija jāmaksā jau sirmā senatnē // Bauskas Dzīve, 19.12.2003.

9. Ābelnieks R. Mīti un patiesība par seno zemgaļu cīņām // Bauskas Dzīve, 25.04.2005.

 

Livonija (14. – 16. gadsimts)

1. Urtāns A. Ziņas par Bausku – 14. gadsimta hronikā // Bauskas Dzīve, 02.06.1999.

2. Ābelnieks R. Mūsu pilsētas priekštecis – Vairogmiests upju satekā // Bauskas Dzīve, 16.06.1999.

3. Ābelnieks R. Iecava vēstures avotos minēta vienlaikus ar Amerikas atklāšanu // Bauskas Dzīve, 12.04.2000.

4. Ābelnieks R. Bauskas „krieviņu” vēsture vēl nav izzināta // Bauskas Dzīve, 11.07.2001.

5. Urtāns A. Dažādi nodokļi bija jāmaksā jau sirmā senatnē // Bauskas Dzīve, 19.12.2003.

6. Ābelnieks R. Kā dzīroja senajā Livonijā // Bauskas Dzīve, 19.12.2003.

 

Kurzemes hercogiste (16. – 18. gadsimts)

1. Ābelnieks R. „Šis tas ievērības cienīgs par Kurzemi” [par Rozina Lentīlija ceļojumu pa Kurzemes hercogisti] // Komunisma Ceļš, 23.02.1989.

2. Ābelnieks R. Skaistkalniete [Elīza fon der Reke 18.gs.] aizstāvējusi sievietes un sarakstījusies ar Gēti // Bauskas Dzīve, 09.06.1999.

3. Ābelnieks R. Neoficiāla Zemgales galvaspilsēta – Bauska // Bauskas Dzīve, 07.07.1999.

4. Ābelnieks R. Atjaunotais pilsētas Rātsnams – Bauskas četrsimt gadu jubilejai // Bauskas Dzīve, 14.07.1999.

5. Ābelnieks R. [Bauskas] Krogos aizliegta kāršu spēle un netiklība // Bauskas Dzīve, 28.07.1999.

6. Urtāns A. Ebreji Slabodā aizsargā savu minoritāti // Bauskas Dzīve, 04.08.1999.

7. Ābelnieks R. Spilgtiem notikumiem bagātais 18. gadsimts // Bauskas Dzīve, 18.08.1999.

8. Ābelnieks R. Māņticības un pagānisma apkarošana Kurzemes hercogistē // Bauskas Dzīve, 03.05.2000.

9. Ābelnieks R. Ievērojamu novadnieku jubilejas jūnijā [Vecsaules-Jaunsaules mācītājs, Kurzemes hercogistes Tobago kolonijas mācītājs (1686-1690) Kristiāns Krīgers, Vecmuižas-Vecumnieku mācītājs, Kurzemes hercogistes Tobago kolonijas mācītājs (1652-1656) Pēteris Heinrichs Engelbrehts] // Bauskas Dzīve, 28.06.2000.

10. Urtāns A. Izglītības sistēmas attīstībā [Bauskas] rajonā bijuši vairāki posmi [par Kurzemes hercogistes laiku] // Bauskas Dzīve, 02.08.2000.

11. Ābelnieks R. Ievērojamu novadnieku jubilejas oktobrī [par Kurzemes hercogu Jēkabu] // Bauskas Dzīve, 25.10.2000.

12. Urtāns A. Jezuīti un kapucīņi Skaistkalnē [par Skaistkalnes Jezuītu ordeņa misijas klosteri 17.-18.gs.] // Bauskas Dzīve, 23.05.2001.

13. Urtāns A. Rīgas ielai [Bauskā] sākums meklējams jau 16.gadsimtā // Bauskas Dzīve, 26.09.2003.

14. Urtāns A. Nodokļi un nodevas Kurzemē un Zemgalē hercogu laikā // Bauskas Dzīve, 31.10.2003.

15. Urtāns A. Dažādi nodokļi bija jāmaksā jau sirmā senatnē // Bauskas Dzīve, 19.12.2003.

16. Urtāns A. 17. un 18. gadsimta mēra epidēmijas mūspusē // Bauskas Dzīve, 26.09.2005.

17. Urtāns A. Seni notikumi un ikdienas ķibeles [par 1738.g. 6.janvārī Mežotnes baznīcā kristītiem turku un tatāru bērniem – Krimas gūstekņiem] // Bauskas Dzīve, 21.11.2005.

18. Urtāns A. Sieviešu rosība mūspusē senākos laikos [par sieviešu aktivitātēm 18.gs.] // Bauskas Dzīve, 20.03.2006.

19. Ābelnieks R. Par senām [Līgo svētku] tradīcijām un ticējumiem [no 16.-18.gs.] // Bauskas Dzīve, 26.06.2006.

20. Grūbe J. Leģenda par spārnotajiem jātniekiem [par Poļu-zviedru kara laikā notikušo Salaspils kauju 1605.gadā: „... poļu-lietuviešu armijas kavalērijas vienībā baušķenieki”] // Bauskas Dzīve, 18.09.2006.

21. Urtāns A. Zeme ne vienmēr ir stabils pamats [par karsta kritenēm Skaistkalnē un to vēsturiskiem skaidrojumiem 17.gs.] // Bauskas Dzīve, 02.07.2007.

22. Ābelnieks R. [Bauskas] Svētā Gara baznīcas torņa liktenis // Bauskas Dzīve, 08.10.2007.

23. Ābelnieks R. Veļu laika paražas // Bauskas Dzīve, 05.11.2007.

24. Ābelnieks R. [Bauskas Svētā Gara] Baznīcas gaiļa sargātie noslēpumi [par baznīcas torņa lodes glabātiem 18.-19.gs. sākuma materiāliem] // Bauskas Dzīve, pielikums „Ziema. 2007”, 14.12.2007.

25. Urtāns A. Alu, alu, Jāņa tēvs [senas liecības par miestiņa tapšanu 17.-19.gs.] // Bauskas Dzīve, 22.06.2009.

26. Urtāns A. Dažādi interesanti nodokļi [Kurzemes hercogistē un Vidzemē 17.-18.gs.] // Bauskas Dzīve, 30.11.2009.
27.
Ābelnieks R. Pārmaiņas Bauskas siluetā [ torņi Bauskas pilsētā 17.gs.beigās un 18.gs.sākumā] // Bauskas Dzīve, 23.04.2012.
28. Urtāns A. Spīganu laiks līdz Jāņiem ["Raganu laiks"Livonijā, Kurzemē un Eiropā 16.-17.gs.] // Bauskas Dzīve, 28.05.2012.

19. gadsimts – 20. gadsimta sākums

1. Ābelnieks R. Pirms 111 gadiem [no 1879.gada „Latviešu avīzēm” par notikumiem Bauskā (zirgu zādzības, Vecmuižā-Vecumniekos (diedelnieki, krusas skāde), Rundālē (ugunsgrēks), Šēnbergā-Skaistkalnē (ugunsgrēks) un Stelpē (uzdzīve kapsētā)] // Bauskas Dzīve, 23.01.1990.

2. Ābelnieks R. Napoleona karaspēks Iecavā // Bauskas Dzīve, 25.02.1992.

3. Ābelnieks R. 1812. gada Iecavas kauja // Novads, 1992., 6.nr.

4. Urtāns A. No mazpilsētas teātra dzīlēm: Jau pagājušajā gadsimtā [pirmā teātra izrāde Bauskā] // Bauskas Dzīve, 03.09.1994.

5. Ābelnieks R. Aculiecinieki [Bauskā] uzbur senlaicīgu aromātu [19.gs. otrā puse] // Bauskas Dzīve, 10.02.1999.

6. Urtāns A. Bauskas pilsētas „ainava” 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā // Bauskas Dzīve, 21.04.1999.

7. Urtāns A. Ebreji Slabodā aizsargā savu minoritāti // Bauskas Dzīve, 04.08.1999.

8. Urtāns A. Bauskas ebreju kopienas traģēdija [ebreji Bauskā 20.gs. sākumā] // Bauskas Dzīve, 11.08.1999.

9. Urtāns A. [20.gs. sākuma un] Pirmā pasaules kara notikumi Bauskā // Bauskas Dzīve, 25.08.1999.

10. Urtāns A. Pilsētas attīstības neīstenotie projekti [dzelzceļa līnija un stacija] // Bauskas Dzīve, 01.09.1999.

11. Ābelnieks R. Simt gados mainās Bauskas apriņķa struktūra // Bauskas Dzīve, 12.01.2000.

12. Ābelnieks R. Teritorija dalīšana notikusi nepārtraukti // Bauskas Dzīve, 19.01.2000.

13. Ābelnieks R. Atmiņas par dzelzceļu – ielas nosaukumā [par 20.gs. sākumā iecerēto dzelzceļa līniju] // Bauskas Dzīve, 31.05.2000.

14. Ābelnieks R. Vecumnieku Priedes krogs – universāla sabiedriska ēka [par 19.gs.-20.gs. sāk.] // Bauskas Dzīve, 07.06.2000.

15. Urtāns A. Izglītības sistēmas attīstībā [Bauskas] rajonā bijuši vairāki posmi [19.-20.gs. sāk.] // Bauskas Dzīve, 02.08.2000. un 09.08.2000.

16. Ābelnieks R. Diplomāta [Arnolda Spekkes] bērnības atmiņas par Stelpes pagastu [19.gs. beigās – 20.gs. sāk. // Bauskas Dzīve, 30.08.2000.

17. Ābelnieks R. Kā Latvijas zemnieki 19.gs. tika atbrīvoti no dzimtbūšanas // Bauskas Dzīve, 06.09.2000.

18. Urtāns A. Kā pirms divsimt gadiem [19.gs. sākumā] Skaistkalnes pusē kāzas rīkotas // Bauskas Dzīve, 01.11.2000.

19. Urtāns A. Savu „cunfti” jau no 19.gs. veidojuši arī lauksaimnieki [lauksaimnieku kooperācija un biedrības] // Bauskas Dzīve, 22.11.2000.

20. Ābelnieks R. Bauskas ūdensdzirnavas – lielākais rūpniecības uzņēmums [Bauskas] pilsētā // Bauskas Dzīve, 17.01.2001.

21. Urtāns A. Kā Codes zemnieks Jānis Sproģis Pūteļu mājas pirka // Bauskas Dzīve, 14.02.2001.

22. Ābelnieks R. Biedrību veidošanās Bauskā un apkārtnē // Bauskas Dzīve, 21.03.2001.

23. Ābelnieks R. Mākslīgās pilsdrupas Lielupes krastā [par Jumpravmuižas mākslīgajām pilsdrupām] // Mājas Viesis, 05.05.2001.

24. Ābelnieks R. Labie vecsaulieši „velk uz zoba” ne tik labos lambārtiešus [par Vecsaules un Lambārtes pagastu iedzīvotāju ikdienu 19.gs. nogalē] // Bauskas Dzīve, 30.05.2001.

25. Ābelnieks R. Kā vecsaulieši un lambārtieši baznīcā gāja ... [par Vecsaules un Lambārtes pagastu iedzīvotāju ikdienu 19.gs. nogalē – turpinājums] // Bauskas Dzīve, 06.06.2001.

26. Ābelnieks R. Vecu laikrakstu publikācijas stāsta par Bauskas novadu [1822.gadā – no laikraksta „Latviešu Avīzes” 1822.gada publikācijām par notikumiem Bauskā, apriņķa pagastos un muižās] // Bauskas Dzīve, 05.09.2001.

27. Ābelnieks R. Dažas senas avīžu ziņas par mūsu novadu [1822.gadā – no laikraksta „Latviešu Avīzes” 1822.gada publikācijām par notikumiem Bauskā, apriņķa pagastos un muižās – turpinājums] // Bauskas Dzīve, 19.09.2001.

28. Urtāns A. Bauskas advokāts [Lāzars Leopolds] Nisselovičs – populārs politiķis [par Krievijas III Valsts Domes vēlēšanām un darbību] // Bauskas Dzīve, 03.10.2001.

29. Ābelnieks R. Bauskas apriņķis pirms 178 gadiem [1823.gadā – no laikraksta „Latviešu Avīzes” 1823.gada publikācijām par notikumiem Bauskā, apriņķa pagastos un muižās] // Bauskas Dzīve, 10.10.2001.

30. Ābelnieks R. Borsmindes [Īslīces] pagasta vietnieku pulks [pašvaldība] raizējas par bada gadiem // Bauskas Dzīve, 28.11.2001.

31. Ābelnieks R. Kā Krievijas armijā ņēma rekrūšus // Bauskas Dzīve, 19.12.2001.

32. [1867.gada] Pamācīšana, kā bērni mācāmi boksterēt // Bauskas Dzīve, 11.01.2002.

33. [1888.gada] Derīgas priekšzīmes pa pastu sūtāmiem sacerējumiem // Bauskas Dzīve, 11.01.2002.

34. [1902.gada] Senas pamācības [mājsaimniecībā] un dažas receptes [no Praktiskās pavāru grāmatas] // Bauskas Dzīve, 08.02.2002.

35. [1888.gada] Tēva pamācība dēlam, kurš studēdams iztērējis daudz naudas // Bauskas Dzīve, 08.02.2002.

36. Urtāns A. Vācieši Bauskā 19. – 20.gs. sākumā // Bauskas Dzīve, 15.03.2002.

37. Urtāns A. Vācieši ietekmējuši Bauskas dzīvi daudzu gadsimtu laikā [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 26.04.2002.

38. Mai mēnesī [1852.gada padomi lauku darbiem maija mēnesī] // Bauskas Dzīve, 26.04.2002.

39. Jāņu dienas skaidrojums „iz senatnes” [no 1908. un 1911.gada Konversācijas vārdnīcas] // Bauskas Dzīve, 07.06.2002.

40. Ābelnieks R. [Par Īslīces skolas vēsturi 19.gs. kopš 1865.gada] No Bornsmindes pagasta protokolu grāmatas [19.gs.]; par ilggadējo skolas pārzini Andreju Neilandu] // Bauskas Dzīve, 05.07.2002.

41. Urtāns A. Baušķenieks [Lāzars Leopolds Nisselovičs] – augstā amatā [Krievijas III Valsts Domē 20.gs. sākumā] // Bauskas Dzīve, 01.11.2002.

42. Urtāns A. Par [Mežotnes ķieģeļu] cepļa kādreizējo varenību liecina tikai skurstenis // Bauskas Dzīve, 24.01.2003.

43. Ābelnieks R. Bauskā [1913.g.] atzīmēta [Krievijas caru] Romanovu dinastijas [300 gadu] jubileja // Bauskas Dzīve, 28.02.2003.

44. Ābelnieks R. Kā upes Bauskas pilsētas kasi pildīja // Bauskas Dzīve, 27.06.2003.

45. Urtāns A. Tauta zied, ja tā tēvu dziesmu dzied [par mūsu puses Dziesmu svētku tradīciju] // Bauskas Dzīve, 18.07.2003.

46. Urtāns A. Rīgas ielai [Bauskā] sākums meklējams jau 16.gadsimtā // Bauskas Dzīve, 26.09.2003.

47. Urtāns A. Preses vēsture Bauskā sākas ar sludinājumu lapu [par laikrakstu „Bauskas Sludinājumu Lapa” pirms 110 gadiem – 1893.gadā] // Bauskas Dzīve, 14.11.2003.

48. Urtāns A. Dažādi nodokļi bija jāmaksā jau sirmā senatnē // Bauskas Dzīve, 19.12.2003.

49. Ābelnieks R. Ko uzzināja „Latviešu Avīžu” lasītājs pirms 135 gadiem [1869.gadā] // Bauskas Dzīve, 28.06.2004.

- Blēži un viltvārži Bārbelē

- Nabadzība Bauskā

- Bauskas pilsētā pār abām upēm tiltus taisa

- Dabas kaprīzes un untumi maija mēnesī

- Balle pie Bornsmindes muižas lielkunga

- Dažādi sludinājumi

50. Ābelnieks R. „Mīlestības gaudas un dziesmas Avīzēs nav liekamas” [par ko rakstīja „Latviešu Avīzes” 1862.gadā] // Bauskas Dzīve, 26.07.2004.

- Muižnieku ziedojumi Liel-Iecavas Dievnamam

- Jauns altāris un bilde Liel-Iecavas Dievnamam

- Rekrūšu ņemšanas izsludināšana

- 1862.g. 10.jūlijā jelgavnieki gaida Krievijas caru; Krievijas cars sirsnīgi apskaujas ar Liel-Iecavas lielkungu, sirmo grāfu Pālenu; vētra un lietus iztraucē svinības

- Derīgs padoms, kā tēju no zemeņu ogu lapām taisīt

51. Urtāns A. Bauskas ebreji atmiņās, nostāstos un anekdotēs // Bauskas Dzīve, 29.11.2004.

52. Ābelnieks R. Iz vecām avīzēm par ziemu un Ziemassvētkiem [par ko rakstīja „Latviešu Avīzes” 1869.gada decembrī] // Bauskas Dzīve, 27.12.2004.

- Sniegs, sals un ledus

- Naudas balvu konkurss grāmatu rakstniekiem

- Ziemassvētku svinēšana

- Piparkūku recepte

- Dažādi sludinājumi

53. Ābelnieks R., Urtāns A. Skaudrajos 1905.gada [revolūcijas] notikumos [Bauskas pusē] bijusi arī romantika // Bauskas Dzīve, 24.01.2005.

54. Ābelnieks R., Urtāns A. 1905.gada [revolūcijas] notikumi Bauskas novadā [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 21.02.2005. un 21.03.2005.

55. Ābelnieks R., Urtāns A. 1905.-1907.gada notikumi mūsu novadā [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 25.04.2005.

56. Urtāns A. Pāces skolas 85 gadi savijas grodā kamolā // Bauskas Dzīve, 06.07.2005.

57. Urtāns A. Domām un aizrautībai – iz seniem rakstiem [dažādi skaidrojumi un pamācības] // Bauskas Dzīve, 24.10.2005.

- Ģeometriskie jēdzieni no 1880.g. izdotās grāmatas „Īsa ģeometrijas jeb rūmes mācība”

- Kā rakstīt vēstules no 1888.g. izdotās grāmatas „Vispārīgs vēstulnieks jeb priekšzīmju grāmata, kā jāraksta visādas sadzīvē, veikalu un tiesu darīšanās rakstāmas vēstules, rakstienus un dokumentus. Derīga visādu kārtu ļaudīm”

58. Urtāns A. Ziņas iz Bauskas [par teātra spēlēšanu Bauskā 1877.g.] // Bauskas Dzīve, 24.10.2005.

59. Urtāns A. [Rakstnieka] Aleksandra Dimā iecienītā produkcija [par Iecavas spirta un liķiera rūpnīcu 19.-20.gs.] // Bauskas Dzīve, 23.01.2006.

60. Ābelnieks R. [Napoleona 1812.g. Maskavas] Karagājiena iespaids uz Zemgali // Bauskas Dzīve, 02.02.2006.

61. Urtāns A. Sieviešu rosība mūspusē senākos laikos [par sieviešu aktivitātēm un pazīstamākajām mūspuses sievietēm 19.-20.gs. sāk., 1905.g.] // Bauskas Dzīve, 20.03.2006.

62. Ābelnieks R. [Bauskas] Svētā Gara baznīcas torņa liktenis // Bauskas Dzīve, 08.10.2007.

63. Ābelnieks R. [Bauskas Svētā Gara] Baznīcas gaiļa sargātie noslēpumi [par baznīcas torņa lodes glabātiem 18.-19.gs. sākuma materiāliem] // Bauskas Dzīve, 14.12.2007.

64. Ābelnieks R. Kā [pirms 100 gadiem] vārdus skaidroja [no 1906.g. Konversācijas vārdnīcas] // Bauskas Dzīve, 07.04.2008.

65. Urtāns A. Mazpilsētas sadzīves ainu tēlotājs [par Bausku 19.gs. beigās un 20.gs. sāk. Jāņa Sarmas-Jāņa Kalniņa romānā „Kalnakūļu Vikta”] // Bauskas Dzīve, 02.03.2009.

66. Urtāns A. Bauska un tās iedzīvotāji 20. gadsimta sākumā [par Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja jauno ekspozīciju un tās sadaļu „Bauska un baušķenieki 20.gs. sākumā”] // Bauskas Dzīve, 08.06.2009.

67. Urtāns A. Alu, alu, Jāņa tēvs [senas liecības par miestiņa tapšanu 17.-19.gs.] // Bauskas Dzīve, 22.06.2009.

68. Ābelnieks R. Galvenā nodarbe – tirdzniecība [kas un ko tirgoja Bauskā 20.gs. sākumā] // Bauskas Dzīve, 20.07.2009.

69. Ābelnieks R. Bauska [un tuvākā apkārtne] ceļotāja [rakstnieka Valda (Voldemāra Zālīšā)]skatījumā [20.gs. sākumā] // Bauskas Dzīve, 31.08.2009.

70. Ābelnieks R. Rakstnieka [Voldemāra Zālīša – Valda] vērojumi mūsu pusē [20.gs. sākumā] [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 28.09.2009.

71. Urtāns A. Kā [nodokļi] piepildīja valsts kasi [zīmognodoklis 19.gs. beigās – 20.gs. sāk.] // Bauskas Dzīve, 14.12.2009.

72. Urtāns A. Romantiskas mīlas un nepiepildītas laimes stāsts [par notikumu Pamūšas muižā] // Bauskas Dzīve, 04.01.2010.

73. Ābelnieks R. [Bauskas] Pilsētā bijis kāds leģendārs pastnieks // Bauskas Dzīve, 03.01.2011.

74. Ābelnieks R. Rati, diližansi un kuģītis [pasažieru satiksmei Bauskā – 100] // Bauskas Dzīve, 24.01.2011.

75. Ābelnieks R. [Tvaikonis] „Mītava” reiz vagoja Lielupes ūdeņus [pasažieru satiksme Bauskā 20.gs. sāk. – turpinājums] // Bauskas Dzīve, 21.03.2011.

76. Ābelnieks R. Lielupi neizdodas padarīt kuģojumu [par Bauskas-Jelgavas ūdensceļa plāniem] // Bauskas Dzīve, 04.04.2011.

77. Ābelnieks R. [Gājēju] Tiltiņš [Mežotnē] izveidots 19. gadsimta vidū // Bauskas Dzīve, 10.10.2011.

78. Ābelnieks R. „Runā” etiķetes un uzraksti uz nama [Bauskā, Rūpniecības ielā 10] fasādes // Bauskas Dzīve, 28.11.2011.

79. Ābelnieks R. Par valsts valodas [latviešu valodas] statusu sendienās [latviešu valoda 19.gs. beigās – 20.gs. sāk.] // Bauskas Dzīve, 20.02.2012.
80. Ābelnieks R. Cīņa ar holēru un citām epidēmijām [ Bauskas slimnīcai -175] //
Bauskas Dzīve, 11.06.2012.
81. Ābelnieks R. Iecava Napoleona karu virpulī// Bauskas Dzīve, 02.07.2012.
82. Ābelnieks R. Pagājušā gadsimta ēku atmiņu stāsts [fotogalerija no Iecavas pagātnes] // Bauskas Dzīve, 16.07.2012.
83. Ābelnieks R. Cita Napoleona kara epizode mūspusē [1812.gada 29.-30.septembrī pie Mežotnes notika sīvas kaujas]// Bauskas Dzīve, 24.09.2012.
84. Ābelnieks R. Svinības pirms 100 gadiem [1913.gadā visā Krievijas impērijā, arī Bauskā, godināja Romanovu dinastiju]//  Bauskas Dzīve, 11.02.2013

 

Pirmais Pasaules karš un Brīvības cīņas (1914 – 1920)

1. Ābelnieks R. Cīņas pret bermontiešiem Bauskas apriņķī [1919. gadā] // Bauskas Dzīve, 11.11.1989.

2. Ābelnieks R. Kā boļševiki Bauskā ieguva varu [1919. gadā] // Bauskas Dzīve, 12.03.1991.

3. Ābelnieks R. Padomju [boļševiku] varas kapitulācija Bauskā [1919. gadā] // Bauskas Dzīve, 26.03.1991.

4. Ābelnieks R. Atsevišķais Bauskas bataljons [1919. gadā] // Bauskas Dzīve, 27.04.1991.

5. Ābelnieks R. Bauska Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu laikā // Novads, 1991., 4.nr.

6. Ābelnieks R. 9. maijs – 12. Bauskas kājnieku pulka gadadiena // Bauskas Dzīve, 09.05.1991.

7. Ābelnieks R. Latvijas Republikas izveidošanas priekšspēle // Bauskas Dzīve, 26.10.1998.

8. Ābelnieks R. Sabiedriskā dzīve Bauskā pirms 80 gadiem // Bauskas Dzīve, 14.12.1998.

9. Ābelnieks R. [Bauskas] Pilsētas valdes sēdes [1918.-1919. gadā] notikušas katru dienu // Bauskas Dzīve, 30.12.1998.

10. Ābelnieks R. [Bauskas pilsētas] Valde meklē īstermiņa kredītu [par 1918. gada decembrī lemto] // Bauskas Dzīve, 06.01.1999.

11. Ābelnieks R. Kā Bauskas Dome cīnījās pret žūpību // Bauskas Dzīve, 13.01.1999.

12. Ābelnieks R. Vai Bauskā 1919. gadā notika bruņota sacelšanās? // Bauskas Dzīve, 20.01.1999.

13. Ābelnieks R. Lielinieku barbariskā valdīšana pilsētā [1919. gadā] // Bauskas Dzīve, 03.02.1999.

14. Ābelnieks R. Bauskas ielās sprāgst artilērijas šāviņi [par 1919. gada marta, aprīļa un maija kaujām Bauskā un apkārtnē] // Bauskas Dzīve, 10.03.1999.

15. Ābelnieks R. [Atsevišķā] Bauskas bataljona cīņu gaitas 1919. gadā // Bauskas Dzīve, 17.03.1999.

16. Urtāns A. Bauskas aizsargi drošības un kārtības sardzē [par situāciju 1919.–1920. gadā] // Bauskas Dzīve, 24.03.1999.

17. Ābelnieks R. Kā Bauska [1919. gadā] pie savas vidusskolas tika // Bauskas Dzīve, 26.05.1999.

18. Urtāns A. [20.gs. sākuma un] Pirmā pasaules kara notikumi Bauskā // Bauskas Dzīve, 25.08.1999.

19. Ābelnieks R. Bermontieši atstāj Bausku pēc sīvas pretestības [1919. gadā] // Bauskas Dzīve, 10.11.1999.

20. Ābelnieks R. Atmiņas par dzelzceļu – ielas nosaukumā // Bauskas Dzīve, 31.05.2000.

21. Ābelnieks R. Vācieši [bermontieši] pēc kaujas [1919.gada novembrī pie Iecavas] „mantojumā atstāj” vērtīgas trofejas // Bauskas Dzīve, 08.11.2000.

22. Ābelnieks R. Bauskas policistu darbība 1919. gadā // Bauskas Dzīve, 14.11.2001.

23. Ābelnieks R. Bauskas policisti Bermonta avantūras laikā [1919.gadā – turpinājums] // Bauskas Dzīve, 21.11.2001.

24. Ābelnieks R. Mazpilsēta [Bauska] gadu un varu mijā [1918.-1919.gadā] // Mājas Viesis, 11.01.2002.

25. Ābelnieks R. Cīņas par Bausku [1919.gadā] vācu skatījumā // Bauskas Dzīve, 22.03.2004.

26. Urtāns A. Kas bija aizsargi un kāda bija viņu loma? [1919.-1920.gadā] // Bauskas Dzīve, 22.03.2004.

27. Ābelnieks R. Baušķenieku militārās aktivitātes pirms 85 gadiem [1919.gadā] [par Atsevišķo Bauskas bataljonu] // Bauskas Dzīve, 24.05.2004.

28. Ābelnieks R. Par Bauskas Valsts ģimnāzijas pirmsākumiem [pilsētas reālģimnāzijas - valsts vidusskolas izveidošana Bauskā 1919.-1920.gadā] // Bauskas Dzīve, 08.09.2004.

29. Ābelnieks R. Divdesmitā gadsimta lielākie kari sākās vasarā // Bauskas Dzīve, 29.08.2005.

30. Ābelnieks R. Latvijas valsts tapšana un Bauska [par 1918.gada novembra-decembra notikumiem un situāciju] // Bauskas Dzīve, 20.11.2006.

31. Ābelnieks R. Brīvības cīņu noslēgums [Bauskā un apkārtnē 1919.gada nogalē] // Bauskas Dzīve, 11.11.2009.

32. Ābelnieks R. Drosmīgo pulkvedi [Oskaru Kalpaku] tauta neaizmirst // Bauskas Dzīve, 01.03.2010.

33. Ābelnieks R. Atbalsts Pagaidu valdībai // Bauskas Dzīve, 08.11.2010.

 

Latvijas Republika (1920 – 1940)

1. Ābelnieks R. Bauskas 12. kājnieku pulks // Bauskas Dzīve, 17.05.1989.

2. Ābelnieks R. [Bauskas] Kultūras nama [Aizsargu nama, tag. Tautas nama] pagātnē veroties // Bauskas Dzīve, 27.11.1990.

3. Ābelnieks R. Bauskas apriņķis pirms 55 gadiem [1935. gada statistikas dati par teritoriju un iedzīvotājiem] // Bauskas Dzīve, 25.09.1990.

4. Ābelnieks R. Bauskas apriņķis pirms 55 gadiem [1935. gada statistikas dati par medicīnu, noziedzību, bibliotēkām, zemesceļiem] // Bauskas Dzīve, 30.10.1990.

5. Ābelnieks R. Bauskas apriņķis pirms 55 gadiem [1935. gada statistikas dati par lauksaimniecību un nekustamajiem īpašumiem] // Bauskas Dzīve, 15.12.1990.

6. Ābelnieks R. Robežsargi, kontrabanda u.c. nebūšanas // Bauskas Dzīve, 14.02.1991.

7. Ābelnieks R. 1. maijs laiku lokos [1920.-30. gadi] // Bauskas Dzīve, 30.04.1991.

8. Ābelnieks R. 9. maijs – 12. Bauskas kājnieku pulka gadadiena // Bauskas Dzīve, 09.05.1991.

9. Ābelnieks R. [Bauskas] Brīvības piemineklis ar bronzas senlatviešu kareivi // Bauskas Dzīve, 11.05.1991.

10. Ābelnieks R. Jubileja [Brīvības] piemineklim Iecavā // Bauskas Dzīve, 01.08.1991.

11. Ābelnieks R. Sabiedriskās aktivitātes [Bauskas apriņķī] pirms 55 gadiem [1936.gadā] // Bauskas Dzīve, 29.10.1991.

- Lauksaimniecības izstāde Iecavā

- Strādnieku arodbiedrības dibināšana Bauskā

- Strēlnieku biedrības nodaļas karoga iesvētīšana Bauskā

- Latviešu grāmatas 350 gadu piemiņas dievkalpojums Bauskā

- Tūrisma ceļveža „Bauska” izdošana

- Par Mežotnes lauksaimniecības vidusskolu

12. Ābelnieks R. Iecavas lielā lauksaimniecības izstāde 1936. gadā // Bauskas Dzīve, 28.03.1992.

13. Ābelnieks R. Iecavas pagasta robežas // Bauskas Dzīve, 09.06.1992.

14. Urtāns A. Kā Bauskas apriņķī vēlēja pašvaldības pirms gadiem sešdesmit, septiņdesmit [1920.gados un 1930.gadu sākumā] // Bauskas Dzīve, 28.05.1994.

15. Urtāns A. No mazpilsētas teātra dzīlēm: Jau pagājušajā gadsimtā [teātris Bauskā 1920.-30.gados] // Bauskas Dzīve, 03.09.1994.

16. Urtāns A. Vēstures līkloči [par valsts svētku – 18. novembra – svinību atspoguļošanu 1920.-30. gadu laikrakstos „Bauskas Vēstnesis” un „Bauskas Avīze”] // Bauskas Dzīve, 17.11.1994.

17. Urtāns A. [Bauskas] Valsts ģimnāzijas karogs „Par Tēvzemi dzīvot un strādāt!” [Bauskas 1. vidusskolai - Bauskas Valsts ģimnāzijai – 75 gadi] // Bauskas Dzīve, 10.12.1994.

18. Urtāns A. 18. novembra Latvija – nopietni un pa jokam [Satversmes grozījuma projekts humorista Valda Grēviņa skatījumā] // Bauskas Dzīve, 17.11.1995.

19. Strautzele I. Retro ainiņas – Iecava 1920.-30. gados // Bb Atspulgs, 10.02.1998.

- Mērnieku laiki

- Biedrības

- Piensaimnieki

- Iecavas pagastskolai–50

- Slimnīca un ārstniecība

- 3.Saeimas vēlēšanu aktivitātes Iecavā

20. Strautzele I. Retro ainiņas – Īslīce 1920.-30. gados // Bb Atspulgs, 24.02.1998.

- Kaucmindes mājturības skola

- Ziedoņa dārzkopības skola

- Sabiedriskā dzīve

- 3.Saeimas vēlēšanu rezultāti Īslīcē

21. Strautzele I. Retro ainiņas – Mežotne 1920.-30. gados // Bb Atspulgs, 10.03.1998.

- Sabiedriskā dzīve

- Mežotnes pagastskola

- Spēcīgākā zemnieku saimniecība

- Zādzība Mežotnē

- Pašvaldības darbs

22. Strautzele I. Retro ainiņas – Rundāle 1920.-30. gados // Bb Atspulgs, 24.03.1998.

- Pagasta robežas

- Skola pilī

- Teātris

- Tirgi

- „Gaismas bildes” [kino]

- Saimnieciskā rosība

- Organizācijas „S.S.S.” aktivitātes

- Traģiska nelaime [par aizsarga Voldemāra Vinča sašaušanu]

23. Strautzele I. Pirms 70 gadiem Bauskas Domē ātri vienojās tikai par alkohola promnešanu // Bb Atspulgs, 17.04.1998.

24. Ābelnieks R. Gadsimta lielākā dabas katastrofa Bauskā [par 1928. gada plūdiem] // Bauskas Dzīve, 27.01.1999.

25. Ābelnieks R. [Bauskas] Pilsētā aktīvi vēršas pret dzeršanas netikumu // Bauskas Dzīve, 03.03.1999.

26. Urtāns A. Drošības un kārtības sardzē Bauskas aizsargi // Bauskas Dzīve, 17.03.1999.

27. Ābelnieks R. „Miera laiku” algas un cenas Bauskā // Bauskas Dzīve, 14.04.1999.

28. Urtāns A. Bauskas apriņķa priekšnieks Kārlis Berķis vēsturē ir „balts plankums” [Bauskas pilsētas un apriņķa policijas vēstures lappuses] // Bauskas Dzīve, 12.05.1999.

29. Ābelnieks R. Bauskas aizsargi atbalsta 1934. gada 15. maija apvērsumu // Bauskas Dzīve, 19.05.1999.

30. Ābelnieks R. Kā Bauska pie savas vidusskolas tika // Bauskas Dzīve, 26.05.1999.

31. Ābelnieks R. Pērkamu sieviešu Bauskā nekad nav trūcis [prostitūcija Bauskā 1920.-30. gados] // Bauskas Dzīve, 30.06.1999.

32. Urtāns A. Bauskas ebreju kopienas traģēdija [ebreji Bauskā 1920.-30. gados] // Bauskas Dzīve, 11.08.1999.

33. Urtāns A. Pilsētas attīstības neīstenotie projekti Bauskas Dzīve, 01.09.1999.

- Ūdens spēka elektrostacija

- Brīvības piemineklis kapos

- Bauskas pamatskolas (vidusskolas-ģimnāzijas) ēka

- Cukurfabrika

34. Ābelnieks R. Kā Vadonis [Kārlis Ulmanis] atbalstīja tūrismu Bauskā // Bauskas Dzīve, 15.09.1999.

35. Ābelnieks R. [20.] Gadsimta 20. gadu lielākā jaunbūve Bauskā [par pilsētas pamatskolas, tag. ģimnāzijas ēkas būvniecību] // Bauskas Dzīve, 22.09.1999.

36. Urtāns A. Valsts svētku tradīcijas mūsu pilsētā // Bauskas Dzīve, 17.11.1999.

37. Ābelnieks R. Bauskas Domes darbība pirmajā pēckara gadā // Bauskas Dzīve, 20.11.1999.

38. Ābelnieks R. Jauno pilsētu uzcēla dūksnājā [par Brīvības bulvāra, Uzvaras ielas un Pilskalna ielas apbūvi] // Bauskas Dzīve, 08.12.1999.

39. Ābelnieks R. Teritorija dalīšana notikusi nepārtraukti // Bauskas Dzīve, 19.01.2000.

40. Ābelnieks R. Vadoņa Ulmaņa „Draudzīgā aicinājuma” tradīcija turpinās // Bauskas Dzīve, 26.01.2000.

41. Urtāns A. Pagastu nosaukumu latviskošanas aktualitāte un citas reformas // Bauskas Dzīve, 02.02.2000.

42. Ābelnieks R. Iedzīvotāji nevar izdomāt, kurā pagastā dzīvot [par Latvijas-Lietuvas robežas izveidošanos un robežpagastu iedzīvotāju problēmām 1921.-1922.gadā] // Bauskas Dzīve, 09.02.2000.

43. Ābelnieks R. Tēvs maksā sodu par meitas nelaišanu [Vecmuižas-Vecumnieku pagasta] skolā // Bauskas Dzīve, 01.03.2000.

44. Urtāns A. Muitas iestāžu darbība mūsu apriņķī [20.] gadsimta 20.-30.gados // Bauskas Dzīve, 08.03.2000.

45. Urtāns A. Pirms 80 gadiem Latvijas valstī un Bauskas rajonā zēla kontrabanda // Bauskas Dzīve, 15.03.2000.

46. Ābelnieks R. Bauskas apkaimē 1937. gadā izvēlas labskanīgus māju vārdus // Bauskas Dzīve, 22.03.2000.

47. Ābelnieks R. Tautas skaitīšanas dati 1935. gadā par rajonu atklāj interesantus faktus [par Bauskas apriņķi] // Bauskas Dzīve, 05.04.2000.

48. Ābelnieks R. Atmiņas par dzelzceļu – ielas nosaukumā // Bauskas Dzīve, 31.05.2000.

49. Ābelnieks R. Vecumnieku Priedes krogs – universāla sabiedriska ēka [par 1920.-30.gadiem] // Bauskas Dzīve, 07.06.2000.

50. Ābelnieks R. „Pasaku ķēniņš” [Kārlis Skalbe] stāsta par 1928.gada plūdu postu Bauskā // Bauskas Dzīve, 05.07.2000.

51. Ābelnieks R. Par Bauskas tiltu izmantošanu bija jāmaksā // Bauskas Dzīve, 26.07.2000.

52. Urtāns A. Zemniecības problēmas Bauskas apriņķī 1920.–30.gados // Bauskas Dzīve, 04.10.2000. un 11.10.2010.

53. Ābelnieks R. Regulē [Bauskas] rajona upju un ezeru „darbību” arī 1920.gados [par meliorāciju] // Bauskas Dzīve, 18.10.2000.

54. Ābelnieks R. [Bauskas] Pilsētas Domē pirms 80 gadiem [1920.gadā] starp deputātiem nevaldīja vienprātība // Bauskas Dzīve, 15.11.2000.

55. Urtāns A. Savu „cunfti” jau no 19.gs. veidojuši arī lauksaimnieki [par lauksaimnieku kooperāciju Bauskas apriņķa pagastos 1920.-30.gados] // Bauskas Dzīve, 22.11.2000.

56. Urtāns A. Biedrības 1920.-30. gados augušas kā sēnes pēc lietus // Bauskas Dzīve, 06.12.2000.

57. Urtāns A. Būt labam ģimnāzistam 1920.-30. gados nebija nemaz viegli [ieskats Bauskas Valsts ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumos] // Bauskas Dzīve, 13.12.2000.

58. Ābelnieks R. Bargas ziemas senatnē nesušas daudz posta un nelaimju // Bauskas Dzīve, 03.01.2001.

59. Urtāns A. Vai noziedznieks Kaupens ir pelnījis, ka par viņu sacer rokoperu? // Bauskas Dzīve, 10.01.2001.

60. Ābelnieks R. Bauskas ūdensdzirnavas – lielākais rūpniecības uzņēmums [Bauskas] pilsētā // Bauskas Dzīve, 17.01.2001.

61. Ābelnieks R. Mecenāte [baušķeniece Marta Grīsle, dzim. Flaume] dāvina Bauskas pilsētai vasarnīcu [Jūrmalā, Asaros] // Bauskas Dzīve, 21.02.2001.

62. Urtāns A. Kāpēc cukurfabriku neuzcēla Bauskas tuvumā? // Bauskas Dzīve, 14.03.2001.

63. Urtāns A. Kas vadījis Bausku no 1918. līdz 1940.gadam // Bauskas Dzīve, 28.03.2001.

64. Ābelnieks R. Kā Bauskas Domi vēlēja 1920.gadā // Bauskas Dzīve, 04.04.2001.

65. Ābelnieks R. Arī Bauskā savulaik kļūmes dēļ atcēla [pašvaldību] vēlēšanu rezultātus [par 1928.gada Bauskas Domes vēlēšanām] // Bauskas Dzīve, 09.05.2001.

66. Urtāns A. Iezogas šaubas arī Skaistkalnes Svētā Krusa māsu klosterī [par mūķeni-māsu Agrēdu – Olgu Trelli-Daudzvārdi un dzīvi Skaistkalnes sieviešu klosterī] // Bauskas Dzīve, 16.05.2001.

67. Urtāns A. Jezuīti un kapucīņi Skaistkalnē // Bauskas Dzīve, 23.05.2001.

68. Ābelnieks R. Kā Jaunsaules pagastu no Vecsaules atdalīja // BDz, 26.09.2001.

69. Ābelnieks R. Īslīces pagasta valde pirms 80 gadiem [1921.gadā] daudz spriedusi par tiltu būvniecību // Bauskas Dzīve, 24.10.2001.

70. Urtāns A. Divi atšķirīgi notikumi Kurzemes viesnīcā Bauskā [par 1934. gada 10. februāra karnevālu] // Bauskas Dzīve, 07.11.2001.

71. Iz dažādiem rakstiem // Bauskas Dzīve, 11.01.2002.

- Prostitūcija Bauskā 1922.gadā

- Ateju aizsalšana 1922.gada ziemā

72. Urtāns A. Ūdens spēka stacija elektrības ražošanai pie Bauskas [par nerealizētu projektu] // Bauskas Dzīve, 11.01.2002.

73. Kādreiz februārī ... // Bauskas Dzīve, 08.02.2002.

- Publiskas atejas trūkums Skaistkalnē 1932.g.

- Upes ziemā kuģojamas

- 1925.g. Saeimas vēlēšanu kaislības Bauskā

- 1925.g. 22.februāra pasākums Inas Kļaviņas ģimnāzijā

- Par Inas Kļaviņas ģimnāziju un par Bauskas Valsts vidusskolu

- Skolēnu pēršanas lieta skatīta Bauskas Domē.

74. Slidotavas Bauskā 30.gados // Bauskas Dzīve, 08.02.2002.

75. Sociāldemokrātu vizīte Bauskā 1927.gadā // Bauskas Dzīve, 08.02.2002.

76. Ābelnieks R. Izglītība un medicīna Iecavā pirms 65 gadiem [1936.-1937.gadā] // Bauskas Dzīve, 15.03.2002.

77. Par to rakstīja „Bauskas Vēstnesis” // Bauskas Dzīve, 15.03.2002.

- Ja neprecē, ziņo policijai par izvarošanu

- Policijas ziņa no Bauskas

- Reibinošo dzērienu tirgotava Bruknā

- Kāršu spēlmaņu nedienas Mežotnē

78. Ābelnieks R. Bauskas pilsētas Domē pirms 80 gadiem [1922.gadā] // Bauskas Dzīve, 26.04.2002.

79. Iz dažādiem rakstiem // Bauskas Dzīve, 26.04.2002.

- Autoavārija uz Skaistkalnes-Vecmuižas ceļa 1930.g.

- Atkritumi un samazgas Bauskas ielās 1930.g.

- Čigāni-krāpnieki Vecmuižas tirgū 1930.g. un čigānu pirts Iecavā 1930.g. augustā

- Sivēnu kontrabanda Ceraukstē 1930.g.

- Prostitūcija Bauskā 1930.g.

- 1932.g. 1.aprīļa joks Bauskā Tirgus laukumā

- 1939.g. Bauskā Tirgus laukumā sodīts iereibis kučieris

- Zagļa izdoma Bauskā 1939.g.

80. Ābelnieks R. Komunistiskiem pagrīdniekiem Bauskā paticis skaļi par sevi atgādināt // Bauskas Dzīve, 10.05.2002.

81. Iz dažādiem rakstiem // Bauskas Dzīve, 10.05.2002.

- Zirgu zādzības Bauskā 1923.g.

- Mūsas tilts 1923.g. var sabrukt

- Lodinga alus brūža 50 gadu svinības Bauskā 1923.g.

- Nedienas ar Bauskas maiznieku produkciju 1923.g.

- Bauskā 1924.g. klaiņo un ubago bērni 1924.g.

- Bauskā 1924.g. jūnijā aizturēts zoofils

- Kontrabanda Ceraukstē 1930.g.

- Negadījums Meitenes-Bauskas dzelzceļa līnijā 1931.g.

82. Urtāns A. [Bauskas] Vācieši [1939.g.] Latviju pamet ar asarām acīm // Bauskas Dzīve, 07.06.2002.

83. Lodinga alus brūža produkcijai jāiztur konkurence [1924.g.] // Bauskas Dzīve, 07.06.2002.

84. [Vācieša Štēbena dzirnavās un vācieša Tīrmaņa aptiekā Bauskā] Nav cieņas pret valsts valodu // Bauskas Dzīve, 07.06.2002.

85. Ābelnieks R. Bufete [Borsmindes-Ziedoņu muižas parkā 1922.gada Līgo] svētkos nedod peļņu // Bauskas Dzīve, 07.06.2002.

86. Ābelnieks R. Brīvības pieminekļa atklāšanu Iecavā [1936.gadā] translē valsts radiofons // Bauskas Dzīve, 09.08.2002.

87. Ābelnieks R. Vīrieši un sievietes kopā peldēties nedrīkstēja [par peldvietām Bauskā 1930.gadu nogalē] // Bauskas Dzīve, 09.08.2002.

89. Iz dažādiem rakstiem [1931.g.] // Bauskas Dzīve, 09.08.2002.

- Kāda Bauskas žīdu jaunekļa nedienas

- Piekauta vienīgā Bauskas prostitūta

- Baušķeniece veic labojumu pasē, lai būtu jaunāka

- No žīdu skrodera izpērk mirušā vīra mēteli

- Aplaupīts dzērienu veikals Bauskā

- Medaļa par slīcēja izglābšanu Bauskas pamatskolas skolēnam

90. Iz dažādiem rakstiem [1931.g.] // Bauskas Dzīve, 16.08.2002.

- Pēc uzdzīves krogā uzbrūk sievai

- Skaistkalnes mūki aģitē pret Jāņu svētku svinēšanu

- Nedienas sieviešu peldvietā Bauskā

- Kur lai peldina zirgus

91. Ābelnieks R. [Bauskas] Domniekiem [1922.gadā] jārisina sarežģītas situācijas // Bauskas Dzīve, 01.11.2002.

- Pilsētā notikušas demolēšanas – postījumi ebreju tirgotavām un lūgšanu namam

- Žīdi grib tirgoties svētdienās

92. Ābelnieks R. [1922.gadā notikušajās] Saeimas vēlēšanās – grozāmi saraksti // Bauskas Dzīve, 01.11.2002.

93. Ābelnieks R. Spirta un degvīna izdalīšanas punkts [Bauskā 1927.gadā] // Bauskas Dzīve, 28.12.2002.

94. Ābelnieks R. Alkohola tirdzniecības noteikumi [Bauskā] 1922.gadā // Bauskas Dzīve, 28.12.2002.

95. Iz dažādiem rakstiem vietējā avīzē [1931.-1932.g.] // Bauskas Dzīve, 28.12.2002.

- Jānim Nakabiksim – labākā apkārtnes maiznīca

- Bauskas Valsts ģimnāzijā izrāda balagāniskas dēku filmas

- Uz Mēmeles ledus 1930.g. nogalē ierīkota slidotava

- 1934.g. 6.dec. Bauskā atvērts skaņu filmu kinoteātris

- Kaķis bērēs rada pārbīli

- Bauskas ielas un trotuāri atgādina kaujas lauku

- Kontrabanda Skaistkalnē

- Īrnieku izlikšana no Rundāles pils

- Jaungada balle Kurzemes viesnīcas restorānā beidzas ar kautiņu

- Iepazīšanās sludinājums

96. Urtāns A. Par [Mežotnes ķieģeļu] cepļa kādreizējo varenību liecina tikai skurstenis // Bauskas Dzīve, 24.01.2003.

97. Iz dažādiem rakstiem // Bauskas Dzīve, 24.01.2003.

- Kaķis bērēs rada pārbīli 1931.g.

- Policista nedienas Bauskā 1931.g.

- Veiklais zaglis Bauskā 1931.g.

- Zādzība Īslīces pagastā 1931.g.

- Autobusa kontrolē 1931.g. atklāj pārkāpumu pasažieru pārvadājumos

- Autobusa satiksme no Bauskas uz Rīgu 1933.g

- Vecmuižas žīda blēdības 1932.g.

98. Ābelnieks R. [Bauskas Valsts vidusskolas direktors Paulis Pakalniņš] Uzraksta [vēsturisku] apcerējumu par mūsu pilsētu // Bauskas Dzīve, 28.02.2003.

99. Ābelnieks R. Pirms 80 gadiem [1923.gadā] Bauskas apriņķa valdē lēma // Bauskas Dzīve, 28.03.2003.

- Par vaislas dzīvnieku izmantošanas maksu

- Par Griķu skolas skolotāju M.Kirveli

- Par Borsmindes-Ziedoņu parku

- Par pabalsta piešķiršanu krievu-japāņu kara invalīdam Rundāles pagastā

- Par sūdzību pret Vecsaules pagasta valdi

- Par Latvijas Kultūras Veicināšanas biedrības prasību

- Par sūdzību pret Šēnbergas-Skaistkalnes pagasta valdi

- Par pagasta nodokļu maksu Codes pagastā

- Par sūdzību pret Misas pagasta valdi

100. Ābelnieks R. Daudzu pašvaldību nosaukumi nākuši „no augšas” [Bauskas apriņķa pagastu nosaukumu latviskošana 1924.-1925.gadā] // Bauskas Dzīve, 30.05.2003.

101. Urtāns A. Tauta zied, ja tā tēvu dziesmu dzied [par Dziesmu svētku tradīciju] // Bauskas Dzīve, 18.07.2003.

102. Ābelnieks R. Kā dzīvoja Bauskā un apkaimē pirms 65 [un pirms 75] gadiem [1928. un 1938.gadā] // Bauskas Dzīve, 18.07.2003.

- Pārtikas normas Īslīces pagasta nespējniekiem

- Stingri noteikumi Bauskas pilsētas važoņiem

- Maksa par Bauskas pils skatu torņa apmeklējumu

- Sirēnu kaucieni pilsētā

103. Iz vecām avīzēm // Bauskas Dzīve, 19.09.2003.

- Zālītes mežos bagātīgs ogu klājiens 1933.g.

- Problēmas pīļu medībās Misā 1931.g.

- 1931.g. 1.augusts – pretkara diena

- Bruknas veikalnieks aizdedz sērkociņu, lai skatītos benzīna kannā

- 1931.g. vasaras nedienas Bauskas peldvietās – netīrība, zirgu peldināšana un nūdisti

- 1933.g. augustā trokšņaini aizvadīta Domes sēde

104. Urtāns A. Rīgas ielai [Bauskā] sākums meklējams jau 16.gadsimtā // Bauskas Dzīve, 26.09.2003.

105. Iz vecām avīzēm [1931.g.] // Bauskas Dzīve, 28.11.2003.

- Atkritumu kaudzes „izdaiļo” Bauskas pilsētas nomali

- Ar koka šautenēm un pistolēm ālējas „Darba Jaunatnes” Bauskas nodaļas biedri

- Sieva iekausta vīru

- Aiz pārskatīšanās Bauskā nozog velosipēdu

106. Urtāns A. Kas bija aizsargi un kāda bija viņu loma [Latvijas valstī]? // Bauskas Dzīve, 22.03.2004.

107. Urtāns A. [Bauskas apriņķa] Aizsargu un aizsardžu darbība kultūras veicināšanā [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 02.04.2004.

108. Urtāns A. [Bauskas] Apriņķa aizsargi un [1934.gada 15.maijā] valsts apvērsums [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 24.05.2004.

109. Urtāns A. Aizsargu sporta aktivitātes Bauskas apriņķī [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 28.06.2004.

110. Urtāns A. Kas Bauskas pusē noticis [vasarā] pirms 80 gadiem [1924.g.], pirms 70 gadiem [1934.g.] // Bauskas Dzīve, 26.07.2004.

- Ķibeles pēc Latvijas-Lietuvas robežas novilkšanas Rundāles pagastā 1924.g. jūlijā

- Bauskas aizsargu pulka gadasvētku norise 1924.g. jūlijā

- Pasažieru tvaikoņa „Gaigala” satiksmes atklāšana Mēmelē 1924.g. augustā

- Iecavas parka labiekārtošanas darbi (tilta atklāšana, Brīvības pieminekļa pamatakmens likšanas svinības) 1934.g. jūlijā

- Ministru prezidenta K.Ulmaņa vizīte Stelpē 1934.g. jūlijā

- Bauskas labiekārtošana 1934.g. jūlijā

- Leišu zemnieki Saločos ar sviestu smērē ratus 1934.g. jūlijā

- Derības Bauskas pilskalnā 1934.g. jūlijā

- Baušķenieču strīds 1934.g. jūlijā

111. Urtāns A. Kur un ko varēja pirkt Bauskas centra bodēs pirms 80 gadiem [ap 1924.gadu] // Bauskas Dzīve, 23.08.2004.

112. Ābelnieks R. Par Bauskas Valsts ģimnāzijas pirmsākumiem // Bauskas Dzīve, 08.09.2004.

113. Ābelnieks R. Bauskas Brīvības piemineklim – 75 // Bauskas Dzīve, 18.10.2004.

114. Urtāns A. Kāda bija mūsu pilsētas galvenā iela? [Rīgas iela] // Bauskas Dzīve, 18.10.2004.

115. Urtāns A. Pāces skolas 85 gadi savijas grodā kamolā // Bauskas Dzīve, 06.07.2005.

116. Urtāns A. Dažas ainas un fakti no čigānu dzīves // Bauskas Dzīve, 25.07.2005.

117. Ābelnieks R. Latvijas pamatizglītības sistēma pirms Otrā pasaules kara // Bauskas Dzīve, 26.09.2005.

118. Urtāns A. Kā tika finansēta aizsargu darbība // Bauskas Dzīve, 24.10.2005.

119. Urtāns A. „Vadonis Dzimtenes mācībā” [informācija par Bausku 1921.gada izdevumā] // Bauskas Dzīve, 24.10.2005.

120. Urtāns A. Seni notikumi un ikdienas ķibeles [1937.-1938.g.] // Bauskas Dzīve, 21.11.2005.

- Zēnu nedarbs Bauskā: „Laimas” šokolādes veikalā nozagtas konfektes

- Aizmieg frizētavā

- Pasažieru autobuss „Bauska-Jelgava” nav krogs

- Pavasaris galvā, skāde makā

- Pieklājīgs garnadzis no Lietuvas

- Kamēr meitietis upē, zaglis aiznes drēbes

- Reibinošas desas Rundāles tirgū

- Kad nemaksā skādi, apķīlā sivēni (ziņa no Svitenes pagasta)

- Jaunsaulē ar šķiltavām pārbauda benzīna daudzumu automašīnas degvielas tvertnē

- Otrais pavasaris 1937.g. septembrī-oktobrī Bauskā un apkārtnē

- Nakts „koncerts” Bauskā uz ielas

- Āpši ielavās aitu barā (ziņa no Zālītes pagasta)

- Šaušalīgs cūku uzbrukums vecenītei Mežotnes pagastā

- Nav atrodams laimīgais baušķenieks

- Prasa honorāru, bet saņem naudas sodu: huligānisms Bauskas luterāņu baznīcā

- Dažādi sludinājumi

121. Ābelnieks R. Kā mācījās vēsturi pirms 80 gadiem [ap 1925.gadu] // Bauskas Dzīve, 21.12.2005.

122. Urtāns A. [Rakstnieka] Aleksandra Dimā iecienītā produkcija [par Iecavas spirta un liķiera rūpnīcu 19.-20.gs.] // Bauskas Dzīve, 23.01.2006.

123. Urtāns A. Sieviešu rosība mūspusē senākos laikos [prostitūcija Bauskā] // Bauskas Dzīve, 20.03.2006.

124. Urtāns A. Tas noticis [1937.-1940.g.] decembrī un janvārī // Bauskas Dzīve, 18.12.2006.

- Maiznieki Bauskā krāpj pircējus

- Velosipēda zādzība pie „Kurzemes” viesnīcas

- Bojāti produkti ebreja Stolcera veikalā

- Par Bauskas slimnīcas būves ieceri (1937.g. dec.)

- Sodīts šoferis

- Kaucminde kļūst par Saulaini (1939.g. dec.)

- Kuplā Pumpuriņu ģimene

- Policijas kārtībnieka V.Brazovska traģiskais solis

- Jaungada sagaidīšana Aizsargu namā

- Likums par uzvārdu maiņu (1939.g. dec.)

- Zirgi bez astēm Mežotnes pagastā

- Lietuvieši Latvijā iepērk makulatūru

- Bauskas slimnīca iegādājas ātrās palīdzības automašīnu (1939.g. janv.)

- Laimīgais baušķenieks loterijā vinnē naudas laimestu

- 1940.g. janvārī iestājies neredzēts sals

- Elektrības zagšana Bauskā, apejot patēriņa skaitītājus

125. Urtāns A. Nelikumībs [Bauskas] apriņķa pašvaldībā // Bauskas Dzīve, 02.04.2007.

126. Urtāns A. Aizsargu nami – sabiedriski kulturālo aktivitāšu centri // Bauskas Dzīve, 18.06.2007.

127. Urtāns A. Zeme ne vienmēr ir stabils pamats [par 1923.gadā radušos karsta kriteni Skaistkalnē u.c. Skaistkalnes-Biržu apkārtnes karsta kritenēm] // Bauskas Dzīve, 02.07.2007.

128. Urtāns A. Tas noticis, tā gadījies rudenī pirms gadu desmitiem [1923.g.] // Bauskas Dzīve, 22.10.2007.

- Neciešami un neizbraucami ceļi

- Netīrības novēršana Bauskas ielās

- Uz Bausku grib pārcelt šaursliežu dzelzceļa staciju

- Kā vairot ienākumus pilsētai

- Telefona stabi apdraud dzīvību

- Nolaidība ar telefona sakariem

- Borsmindes-Ziedoņu parkā atrakti senlaiku kapi

129. Urtāns A. Valsts spirts, degvīns un sērkociņi [akcīzes preces pirmskara Latvijā] // Bauskas Dzīve, 11.02.2008.

130. Urtāns A. Bauska un tās iedzīvotāji 20.gs. sākumā [par Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja jauno ekspozīciju un tās sadaļu „Bauska un baušķenieki 1920.-30.gados”] // Bauskas Dzīve, 24.11.2008.

131. Urtāns A. Par veterinārārstiem un kaktu dakteriem // Bauskas Dzīve, 16.02.2009.

132. Urtāns A. Mazpilsētas sadzīves ainu tēlotājs [par Bausku 1920. gados Jāņa Sarmas-Jāņa Kalniņa romānā „Mīļā pilsēta”] // Bauskas Dzīve, 02.03.2009.

133. Ābelnieks R. Dažas epizodes no [Bauskas] pilsētas pamatskolas vēstures // Bauskas Dzīve, 26.10.2009.

134. Urtāns A. Kā [nodokļi] piepildīja valsts kasi [baznīcas jeb draudzes nodoklis 1920.-30.gados] // Bauskas Dzīve, 14.12.2009.

135. Ābelnieks R. Pār kādu namu [Bauskas] Rātslaukumā [bij. Ošenieka tirdzniecības nams fotogrāfijās] // Bauskas Dzīve, 18.01.2010.

136. Urtāns A. Afēras valsts finanšu jomā // Bauskas Dzīve, 20.09.2010. un 25.10.2010.

137. Ābelnieks R. Patriotiski noskaņotie kareivji [Iecavas fotogrāfa Teodora Bidega fotogrāfijās – Latvijas armijas Jātnieku pulks] // Bauskas Dzīve, 22.11.2010.

138. Ābelnieks R. Rati, diližansi un kuģītis [pasažieru satiksmei Bauskā – 100] // Bauskas Dzīve, 24.01.2011.

139. Ābelnieks R. Saimnieku arvien mazāk [demogrāfiskās problēmas Bauskas apriņķī pirms 80 gadiem – 1930.gados] // Bauskas Dzīve, 21.02.2011.

140. Urtāns A. „Vai tu atceries vēl ...” [pasažieru kuģa „Neibāde” katastrofa 1926.gada 9.septembrī] // Bauskas Dzīve, 19.12.2011.

141. Urtāns A. „Bagātnieka nolaidīga saimniecība” [bij. Latvijas finanšu ministra Ringolda Kalninga mājas Bauskas pagastā] // Bauskas Dzīve, 06.02.2012.

142. Ābelnieks R. Par valsts valodas [latviešu valodas] statusu sendienās // Bauskas Dzīve, 20.02.2012.
143. Urtāns A. Cīņa ar "zaļo pūķi" // Bauskas Dzīve, 20.08.2012.
144. Urtāns A. Spirta kontrabandas lappuses// Bauskas Dzīve, 08.10.2012.
145. Ābelnieks R. Pašvaldību darbs pirms 90 gadiem// Bauskas Dzīve, 14.01.2013.
146. Ruhocka A. Aviācijas attīstībai sekmīgi vākti ziedojumi. Latvijas AeroklubaBauskas nodaļa 20.gadsimata 30.gados // Bauskas Dzīve, 02.02.2015.
147. Ruhocka A. Zemgales līdzenuma "Mexico Band". Džeza skaņas pildīja Bausku 20.gadsimta 30.gados// Bauskas Dzīve, 23.02.2015.
148. Ruhocka A. Pretrunīga un talantīga personība. Fotomākslas celmlauzis Bauskā pagājušā gadsimta 20. un 30.gados - Kārlis Grīnbergs// Bauskas Dzīve, 23.03.2015.
149. Ruhocka A. Aicinājums vairot un kopt dabas zaļo krāšņumu. Meža dienas Bauskas pusē 20.gadsimta 30.gados// Bauskas Dzīve, 17.04.2015.

150. Ruhocka A. Cauri laikiem - sabiedrības atbalsts. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Bauskas apriņķ'starpkaru periodā// Bauskas Dzīve, 05.20.2015.
151. Ruhocka A. Kodols varas maiņai pilsētā. Komunistu pagrīde Bauskā 20.gadsimta 20.gados // Bauskas Dzīve, 11.04.2015.

 


 

1940. – 1944. / 1945. gads

1. Ābelnieks R. 1940.gada „karstā” vasara // Bauskas Dzīve, 27.06.1989.

2. Ābelnieks R. 1941.gada jūnija notikumi Bauskas apriņķī // Bauskas Dzīve, 19.06.1990.

3. Ābelnieks R. Cīņas par Bausku 1944.gadā // Novads, 1990., 3.nr.

4. Ābelnieks R. Pirms 45 gadiem [par 1944. gada kaujām pie Bauskas] // Bauskas Dzīve, 28.09.1990.

5. Ābelnieks R. Skolas vācu okupācijas laikā // Bauskas Dzīve, 09.02.1991.

6. Ābelnieks R. 1.maijs laiku lokos [vācu okupācijas laikā] // Bauskas Dzīve, 30.04.1991.

7. Ābelnieks R. Par [1944.gadā] kritušajiem leģionāriem no Bauskas apriņķa // Bauskas Dzīve, 21.03.1992. un 24.03.1992.

8. Urtāns A. Vēstures līkloči [18.novembra atzīmēšana Bauskā 1943.gadā] // Bauskas Dzīve, 17.11.1994.

9. Urtāns A. Līgo, līgo... nelīgo un atkal līgo [Līgo svētki 1940., 1941.gadā un vācu okupācijas laikā] // Bauskas Dzīve, 22.06.1996.

10. Ābelnieks R. Trīsupju pilsētai divas dzimšanas dienas // Bauskas Dzīve, 07.04.1999.

11. Ābelnieks R. Bausku [1944.gada augustā-septembrī] izposta aviācijas un artilērijas triecieni // Bauskas Dzīve, 05.05.1999.

12. Urtāns A. Sarkanais gads Bauskā: 1940.–1941. // Bauskas Dzīve, 21.07.1999.

13. Urtāns A. Bauskas ebreju kopienas traģēdija [1940.-1941.gads // Bauskas Dzīve, 11.08.1999.

14. Ābelnieks R. Dzīve pilsētā vācu okupācijas laikā neapstājās // Bauskas Dzīve, 24.11.1999.

15. Urtāns A. Represijas Latvijas teritorijā nacistu okupācijas laikā (1941-1945). Vēršanās pret civiliedzīvotājiem un civiliedzīvotāju slepkavošana Latvijas provincē – Bauskas pilsēta un apriņķis (1941-1942) [par ebreju, čigānu un padomju aktīvistu slepkavošanu un Vecsaules kūdras purva darba nometni] // Latvijas Vēsture, 2000.g., 3.(39.) nr., 39.-48.lpp.; 2001.g., 2.(42.) nr., 41.-47.lpp.; 2001.g., 3.(43.) nr. 66.-73.lpp.

16. Urtāns A. Divu okupācijas varu vienāds spriedums [par Bauskas apriņķa un policijas priekšnieku Hugo Vanagu un viņa darbību 1941.gada vasarā] // Bauskas Dzīve, 26.04.2000.

17. Urtāns A. Jauni fakti par 1941.gada vasaras notikumiem Bauskā // Bauskas Dzīve, 17.05.2000.

18. Urtāns A. Bauskas čekistu darbība Baigajā gadā [1940.-1941.gadā] // Bauskas Dzīve, 14.06.2000.

19. Ābelnieks R. Masveida deportācijas [1941.gada 14.jūnijā] skāra visu sabiedrību // Bauskas Dzīve, 14.06.2000.

20. Ābelnieks R. Molotova-Ribentropa pakts – lielvalstu noziedzīgs darījums [par 1941.gada 2.jūlijā pie Bauskas nošautajiem 20 ķīlniekiem, t.sk. baušķeniekiem] // Bauskas Dzīve, 23.08.2000.

21. Urāns A. Bauskas pilsētas ebreju īpašumu un mantības liktenis (1941.gada vasara – rudens) // Latvijas Vēsture, 2001.g., 1. (41.) nr., 76.-78.lpp.

22. Urtāns A. [Sarkanās armijas] Karagūstekņu dzīve Bauskas apriņķī 1941. un 1942. gadā nebija salda // Bauskas Dzīve, 24.01.2001.

23. Urtāns A. Iezogas šaubas arī Skaistkalnes Svētā Krusa māsu klosterī [par mūķeni-māsu Agrēdu – Olgu Trelli-Daudzvārdi un dzīvi Skaistkalnes sieviešu klosterī] // Bauskas Dzīve, 16.05.2001.

24. Ābelnieks R. Desmitgadīga Brunavas zēna [Ilmāra Šalta] pārdzīvotais 1941. gada 14. jūnijā // Bauskas Dzīve, 13.06.2001.

25. Urtāns A. 1941. gada 22. jūnijā sākās karš starp Vāciju un PSRS. Drīz tas skāra arī Latviju // Bauskas Dzīve, 27.06.2001.

26. Urtāns A. Politieslodzīto nometne Vecsaules kūdras purvā (1941-1943) // Bauskas Dzīve, 15.08.2001. un 22.08.2001.

27. Urtāns A. Padomju aktīvistu iznīcināšana [Vecsaules pagasta Likvertenu mežā] 1941. gada 1. septembrī // Bauskas Dzīve, 29.08.2001.

28. Urtāns A. Pārmaiņu laikos parasti rodas problēmas nodokļu iekasēšanā [1941.gada vasaras-rudens pārmaiņu laiks] // Bauskas Dzīve, 17.10.2001.

29. Urtāns A. Divi atšķirīgi notikumi Kurzemes viesnīcā Bauskā [par Arāja komandas „viesošanos” Bauskā 1941.gada augusta sākumā] // Bauskas Dzīve, 07.11.2001.

30. Urtāns A. Bauskas apriņķa un pilsētas čigānu liktenis 1942. gadā // Bauskas Dzīve, 05.12.2001. un 12.12.2001.

31. Ābelnieks R. Represijas pret mierīgajiem iedzīvotājiem Bauskas apriņķī [1941.gada 14.jūnija izsūtīšana, pēckara padomju represijas, 1949.gada 25.marta izsūtīšana] // Rētas. Staļinisma upuru liecības. – SIA „Bauskas Dzīve”, 2001., 5.-7.lpp.

32. Urtāns A. Bauskas pilsētas un apriņķa čigānu iznīcināšana 1942.gada vasarā // Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. – Latvijas Vēsturnieku komisijas Raksti, 8.sēj., R.: 2003., 351.-358.lpp.

33. Urtāns A. „...vietējais policists bija mežā, tātad viņš šāva ebrejus...” // Bauskas Dzīve, 28.11.2003.

34. Urtāns A. Kas 1941.gada vasarā notika Bauskā? // Diena, 02.12.2003.

35. Urtāns A. Riskējot ar dzīvību, mēģina glābt nāvei nolemtos ebrejus // Bauskas Dzīve, 19.01.2004.

36. Urtāns A. Ebreju glābšanās – izmisuma pilns solis ar latviešu palīdzību [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 16.02.2004.

37. Urtāns A. Kas Bauskas pusē noticis [vasarā] pirms 60 gadiem [1944.g. jūlijā – Sarkanās armijas straujais uzbrukums un Bauskas Brīvprātīgo bataljona organizēšanās] // Bauskas Dzīve, 26.07.2004.

38. Ābelnieks R. Mūsu pilsēta kauju krustugunīs [1944.gada augustā] // Bauskas Dzīve, 23.08.2004.

39. Ābelnieks R. 1944.gada [septembra] kaujas [pie Bauskas] – šoreiz vācu atmiņās // Bauskas Dzīve, 20.09.2004.

40. Urtāns A. [Bauskas apriņķa] Pionieru organizācijas vēstures lappuses [1940.-1944.gadā] // Bauskas Dzīve, 30.05.2005.

41. Urtāns A. Bauskas aizsargu pulka likvidācija 1940. gadā // Bauskas Dzīve, 27.06.2005.

42. Urtāns A. Pāces skolas 85 gadi savijas grodā kamolā // Bauskas Dzīve, 06.07.2005.

43. Ābelnieks R. 20.gadsimta lielākie kari sākās vasarā // Bauskas Dzīve, 29.08.2005.

44. Ābelnieks R. Vardarbības ķēdes sākums Bauskas Dzīve, 14.06.2006

- Par 1941.gada 14.jūnija izsūtīšanu uz Sibīriju

- Par 1941.gada Vācijas-PSRS kara sākumu

- Par latviešu pašaizsardzības vienību aktivitātēm dažos Bauskas apriņķa pagastos

45. Ābelnieks R. Latviešu karavīra [Edgara Skreijas] stāsts [par 1944.gada vasaras notikumiem un cīņām pie Bauskas] // Bauskas Dzīve, 21.08.2006.

46. Ābelnieks R. Par 1944.gada cīņām [pie Bauskas] un kritušo piemiņu [par kritušajiem sarkanarmiešiem un divu kritušo karavīru mirstīgo atlieku atrašanu 2007.g. augustā] // Bauskas Dzīve, 27.08.2007.

47. Urtāns A. Izglābtās dzīvības [par 1941.gada ebreju glābējiem un izglābtajiem ebrejiem Bauskā un apriņķī; par viņu piemiņas iemūžināšanu Rīgā] // Bauskas Dzīve, 24.09.2007.

48. Ābelnieks R. Atceras latviešu leģionāru cīņas // Bauskas Dzīve, 16.03.2009.

49. Ābelnieks R. Molotova-Ribentropa pakta ēnā [par Otrā pasaules kara sākumu, par PSRS kara bāzēm Latvijā, par 1944.g. vasarā pie Bauskas kritušajiem vācu, latviešu karavīriem un bojāgājušiem civiliedzīvotājiem] // Bauskas Dzīve, 14.09.2009.

50. Urtāns A. Irēnas Sendleres drosmīgā sirds [stāsts par ebreju bērnu glābšanu Otrā pasaules kara laikā nacistu okupētajā Varšavā – recenzija par ASV kinostudijas „Hallmark Hallo of Fames” filmu, kas 2008.gadā uzņemta Rīgā] // BDz, 12.10.2009.

51. Ābelnieks R. No sāpju lādes [Latvijas valsts iznīcināšana 1940.gadā] // Bauskas Dzīve, 14.06.2010.

52. Ābelnieks R. No sāpju un pazemojumu lādes [Latvijas valsts iznīcināšana 1940.gadā – turpinājums] // Bauskas Dzīve, 28.06.2010.

53. Ābelnieks R. Absurdā cenu politika [pārmaiņas Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenī pirms 70 gadiem – 1940.gadā] // Bauskas Dzīve, 09.08.2010. un 09.08.2010.

54. Urtāns A. Pieminot represijas [traģiskais 1941.gada 14.jūnijs] // Bauskas Dzīve, 13.06.2011.

55. Ābelnieks R. [Vācijas-PSRS] Kara sākuma „varoņsāga” [1941.gada jūnija beigu notikumi Bauskas pusē] // Bauskas Dzīve, 27.06.2011.
56. Ābelnieks R. Bauskas aizstāvji [1944.gada vasarā] karo dažādās frontēs// Bauskas Dzīve, 10.09.2012.

 

Latvijas PSR (1944 – 1987)

1. Urtāns A. Līgo, līgo... nelīgo un atkal līgo [Līgo svētki padomju laikā] // Bauskas Dzīve, 22.06.1996.

2. Urtāns A. Bauska varēja kļūt par lielpilsētu [padomju laikā neīstenoti projekti – ielas, laukumi, satiksmes plūsma, parki universālveikals u.c. ēkas] // Bauskas Dzīve, 08.09.1999.

3. Urtāns A. Pēckara laikā Bauskā dzīve neapstājās [1944. gada septembris – 1940. gadu nogale] // Bauskas Dzīve, 29.09.1999.

4. Urtāns A. Pēckara Bauskas „ainava”: represijas, ideoloģija, pretošanās kustība [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 06.10.1999.

5. Ābelnieks R. „Staļina vadībā – uz priekšu! [par laikrakstu „Bauskas Darbs” 1949. gada oktobrī-novembrī] // Bauskas Dzīve, 27.10.1999.

6. Urtāns A. „Padomiskus vaibstus” pauž pilsētas seja [1950. gadi] // Bauskas Dzīve, 01.12.1999.

7. Urtāns A. Pazīšanās, cenzūras un moskviču laiks [Bauska 1960.-80. gados] // Bauskas Dzīve, 15.12.1999.

8. Urtāns A. Pagastu nosaukumu latviskošanas aktualitāte un citas reformas // Bauskas Dzīve, 02.02.2000.

9. Urtāns A. Patiess notikums Rundāles pagastā vai čekas safabricējums [par bruņotas pretpadomju grupas darbību Rundāles pagastā 1946.–1948.gadā] // Bauskas Dzīve, 25.04.2001.

10. Urtāns A. Par jokiem – labošanas darbu nometnē [notikums Paņemumes pagastā naudas reformas laikā 1947.gada decembrī] // Bauskas Dzīve, 20.06.2001.

11. Urtāns A. Zemnieku īpašumus apvienoja „brīvprātīgā piespiedu kārtā” [par kolektivizāciju Bauskas apriņķī-rajonā 40.gadu nogalē] // Bauskas Dzīve, 18.07.2001.

12. Urtāns A. Pretpadomju organizācijas „Aizsargi” grupas Iecavas un Bruknas pagastos 1947.–1949.gadā // Bauskas Dzīve, 08.08.2001.

13. Ābelnieks R. Represijas pret mierīgajiem iedzīvotājiem Bauskas apriņķī [1941.gada 14.jūnija izsūtīšana, pēckara padomju represijas, 1949.gada 25.marta izsūtīšana] // Rētas. Staļinisma upuru liecības. – SIA „Bauskas Dzīve”, 2001., 5.-7.lpp.

14. Urtāns A. Atjaunojas padomju vara un ... sākas aresti un šausmas [par PSRS valsts drošības spēku cīņu pret nacionālo pretošanos Bauskas apriņķī] // Bauskas Dzīve, 28.02.2003.

15. Urtāns A. [Nacionālo] Partizānu kara epizodes Bauskas apriņķī [1940.gadu nogalē] // Bauskas Dzīve, 28.03.2003.

16. Urtāns A. Izaicina okupantus, riskējot pat ar dzīvību [par dažām nacionālās pretošanās izpausmēm Bauskā un apriņķī] // Bauskas Dzīve, 25.04.2003.

17. Urtāns A. [Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Etnogrāfijas un folkloras institūta] Ekspedīcija [1951.gadā] Bauskas rajona ļaudis rosina pat dejot un dzejot // Bauskas Dzīve, 30.05.2003.

18. Urtāns A. [Padomju] Latvijas Dziesmu un deju svētki bija komunistiska patosa pilni // Bauskas Dzīve, 27.06.2003.

19. Urtāns A. Kādai ielai pie mums reiz jau bija svētki [par Uzvaras ielas svētkiem Bauskā 1986.gada 9.maijā] // Bauskas Dzīve, 27.06.2003.

20. Ābelnieks R. Bezkompromisa cīņa par Latvijas neatkarību Bauskas apriņķa mežos // Bauskas Dzīve, 31.10.2003.

21. Ābelnieks R. Mēģinot notvert mežabrāļus, izmanto visciniskākos veidus [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 28.11.2003.

22. Urtāns A. Iefiltrē savus aģentus starp nacionālajiem partizāniem // Bauskas Dzīve, 28.11.2003.

23. Ābelnieks R. Par [sarkanbaltsarkano] karogu Budbergas parkā [1946.gada 18.novembrī] brunavieši nav aizmirsuši [par Panemunes pagasta jauniešu nacionālās pretošanās grupas darbību] // Bauskas Dzīve, 19.01.2004.

24. Ābelnieks R. Trīs granātas iemestas mājā, kurā dzīvo ... Pravda [par Panemunes pagasta jauniešu nacionālās pretošanās grupas darbību – turpinājums] // Bauskas Dzīve, 16.02.2004.

25. Urtāns A. Kas Bauskas pusē noticis [vasarā] pirms 50 gadiem [1954.g.] // Bauskas Dzīve, 26.07.2004.

- Sociālistiskā sacensība Ļeņina vārdā nosauktajā kolhozā

- Neērtības Bauskas Kultūras namā

- Aizliegts ganīt lopus pilsētas peldvietu tuvumā Mūsas un Mēmeles krastos

- Latvijas Komunistiskās partijas Bauskas rajona komitejas plēnuma norise

26. Urtāns A. Augsts apbalvojums [Ļeņina ordenis] „liesmojis” pie daudzu Bauskas rajona darba cilvēku krūtīm // Bauskas Dzīve, 20.09.2004.

27. Ābelnieks R. Par [Latvijas] Valsts karoga izlikšanu [Bauskā 1945.gada 18.novembrī] – Sibīrija // Bauskas Dzīve, 29.11.2004.

28. Ābelnieks R. Daudznacionālā pretošanās kustība Brunavas pagastā // Bauskas Dzīve, 30.05.2005.

29. Urtāns A. [Bauskas aprinķa-rajona] Pionieru organizācijas vēstures lappuses // Bauskas Dzīve, 30.05.2005.

30. Urtāns A. Pāces skolas 85 gadi savijas grodā kamolā // Bauskas Dzīve, 06.07.2005.

31. Urtāns A. Bija savulaik [Bauskas rajonā] kolhozs „Uzvara” // Bauskas Dzīve, 25.07.2005.

32. Ābelnieks R. Vecumnieku jauniešu pagrīdes organizācija // Bauskas Dzīve, 21.11.2005.

33. Urtāns A. Apsveikumi, dāvanas un sarīkojumi [gadumiju laikā no 1944. līdz 1989.gadam: pēc vietējās preses materiāliem] // Bauskas Dzīve, 21.12.2005.

34. Urtāns A. [Rakstnieka] Aleksandra Dimā iecienītā produkcija [par Iecavas spirta rūpnīcu pēc 1944.g.] // Bauskas Dzīve, 23.01.2006.

35. Urtāns A. Notikums, par kur skaļi nerunāja [par 1960.gada 19.-20.maijā notikušo Vecsaules kūdras purva strādnieku streiku] // Bauskas Dzīve, 23.10.2006.

36. Ābelnieks R. Mežabrāļu aktivitātes Iecavas pusē // Bauskas Dzīve, 05.02.2007.

37. Ābelnieks R. Partizānu karš Iecavas pusē [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 19.02.2007.

38. Ābelnieks R. Vēlreiz par Iecavas mežabrāļiem [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 05.03.2007.

39. Ābelnieks R., Urtāns A. Nacionālā pretošanās kustība un padomju okupācijas represīvo iestāžu pretdarbības Bauskas apriņķī / rajonā (1944.gads – 1950.gadu vidus) // Latvijas Vēsturnieku komisijas Raksti, 19.sēj. „Okupētā Latvija. 1940-1990”, R., 2007.

40. Urtāns A. Obligācijas – slēpts valsts nodoklis // Bauskas Dzīve, 28.01.2008.

41. Ābelnieks R. Kāda [nacionālo] partizānu cīņu epizode [par 1946.g. janvāra kauju Iecavas pusē] // Bauskas Dzīve, 10.03.2008.

42. Ābelnieks R. [Skaistkalnes] Klostera noslēpums [par nacionālo partizānu kara epizodi Skaistkalnē] // Bauskas Dzīve, 21.04.2008.

43. Ābelnieks R. Leģendārais „mežabrālis” Jānis Gudža // Bauskas Dzīve, 29.09.2008.

44. Ābelnieks R. Vēlreiz par Jāni Gudžu un viņa atbalstītājiem [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 13.10.2008.

45. Urtāns A. Bauska 1940.-70.gados [par Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja jauno ekspozīciju un tās sadaļu „Bauska un baušķenieki 1940.-70.gados”] // Bauskas Dzīve, 08.12.2008.

46. Ābelnieks R. Vardarbība bez ideoloģijas [„ne visi apbruņoti un mežos pēc kara dzīvojošie uzskatāmi par nacionālajiem partizāniem”] // Bauskas Dzīve, 19.01.2009.

47. Urtāns A. Kā piepildīja valsts kasi [lauksaimniecības nodoklis un t.s. „neprecēto, bezbērnu un mazģimeņu nodoklis” padomju laikā] // Bauskas Dzīve, 14.12.2009.

48. Urtāns A. Daudzus nozīmīgus projektus Bauskā [padomju laikā] pabeidz decembrī // Bauskas Dzīve, 06.12.2010.
49. Urtāns A. Sociālismā ar uzņēmēja domāšanu un tvērienu [Bauskas rajona kolhoza "Uzvara" priekš
sēdētājam Ivaram Jansonam - 80] // Bauskas Dzīve, 05.11.2012.
50. Urtāns A. Sociālismā ar uzņēmēja domāšanu un tvērienu [Bauskas rajona kolhoza "Uzvara" priekšēdētājam Ivaram Jansonam - 80; turpinājums]// Bauskas Dzīve, 26.11.2012.
51. Urtāns A. Sociālismā ar uzņēmēja domāšanu un tvērienu [ Bauskas rajona kolhoza "Uzvara" priekšsēdētājam Ivaram Jansonam - 80; turpinājums] // Bauskas Dzīve, 10.12.2012.
52. Ruhocka A. Par līdzcilvēkiem aprinķī domājot. Ziemassvētki un Jaunais gads pagājušajā gadsimtā 13.Bauskas aizsargu pulkā. //Bauskas dzīve, 23.12.2014.
53. Ruhocka A. Iedzīvotāju kontrole un represijas. Čekas darbība un nevardarbīgā pretošanās Bauskas rajonā 1954.-1985.gadā// Bauskas Dzīve, 30.11.2015.
54. Ruhocka A. 
Ceļā uz vēstures saglabāšanu // Bauskas Dzīve, 16.05.2016.            

55. Ruhocka A. Līgo svētki starpkaru periodā - tautas vienības stiprināšana //Bauskas Dzīve, 22.06.2016. 
 

Tautas Atmoda un atjaunotā Latvijas Republika (no 1987. gada)

1. Ābelnieks R. Atjaunots [Codes pagasta] Butku kapu piemineklis [1944. gada septembrī kaujās pie Bauskas kritušajiem latviešu leģionāriem] // Bauskas Dzīve, 23.04.1992.

2. Urtāns A. Līgo, līgo... nelīgo un atkal līgo [Līgo svētku atdzimšana 1980. gadu otrajā pusē] // Bauskas Dzīve, 22.06.1996.

3. Ābelnieks R. [1990. gada 13. jūlijā] Nenotikušais „fašistu saiets” [bij. latviešu leģionāru] Vecsaules pagastā // Bauskas Dzīve, 28.04.1999.

4. Urtāns A. Vētra Bauskā pirms 12 gadiem [ 1993.gada 14.janvārī] // Bauskas Dzīve, 12.01.2005.

5. Urtāns A. Apsveikumi, dāvanas un sarīkojumi [gadumiju laikā 1980.gadu otrajā pusē un beigās: pēc vietējās preses materiāliem] // Bauskas Dzīve, 21.12.2005.

6. Urtāns A. Gads, kad dega robeža [par PSRS iekšlietu ministrijas OMON uzbrukumiem Latvijas muitas iestādēm, t.sk. Grenctālē un Skaistkalnē, 1991.gada pavasarī un vasarā] // Diena. Sestdiena, 20.05.2006.

7. Ābelnieks R. Ceļā uz neatkarības atgūšanu // Bauskas Dzīve, 07.05.2007.

8. Ābelnieks R. Otrā Atmodas laika organizācija [turpinājums – par Vides aizsardzības kluba Bauskas nodaļas aktivitātēm] // Bauskas Dzīve, 04.06.2007.

9. Urtāns A. Zeme ne vienmēr ir stabils pamats [par 2003.gadā radušos karsta kriteni Skaistkalnē] // Bauskas Dzīve, 02.07.2007.

10. Ābelnieks R. [1991.gada] Augusta puča atskaņas Bauskā // Bauskas Dzīve, 22.08.2011.

 

 

 

 

Tēmas „cauri gadsimtiem”

1. Strautzele I. Bauskas apriņķa administratīvi teritoriālās robežas pārmaiņas 19.-20.gadsimtā // Bauskas Dzīve, 08.08.1996. 

2. Urtāns A. Vēstures liecinieki Bauskas Vecajos kapos // Bauskas Dzīve, 22.06.1999.

3. Urtāns A. Ebreji Slabodā aizsargā savu minoritāti // Bauskas Dzīve, 04.08.1999.

4. Urtāns A. Bauskas ebreju kopienas traģēdija [turpinājums: ebreji Bauskā 20.gs. sākumā, 1920.-30.gados, 1940.-1941.gadā] // Bauskas Dzīve, 11.08.1999.

5. Urtāns A. Pilsētas attīstības neīstenotie projekti // Bauskas Dzīve, 01.09.1999.

6. Urtāns A. Bauska varēja kļūt par lielpilsētu [pilsētas attīstības neīstenotie projekti – turpinājums] // Bauskas Dzīve, 08.09.1999.

7. Ābelnieks R. Kļūdaina informācija par Bausku [Latvijas pilsētu] enciklopēdijā // Bauskas Dzīve, 13.10.1999.

8. Urtāns A. Preses izdevumu vēsture Bauskā // Bauskas Dzīve, 03.11.1999.

9. Ābelnieks R. Simt gados mainās Bauskas apriņķa struktūra // Bauskas Dzīve, 12.01.2000.

10. Ābelnieks R. Teritorija dalīšana [Bauskas apriņķī – rajonā] notikusi nepārtraukti // Bauskas Dzīve, 19.01.2000.

11. Urtāns A. Pagastu nosaukumu latviskošanas aktualitāte un citas reformas // Bauskas Dzīve, 02.02.2000.

12. Urtāns A. Jaunās latviešu nācijas sarežģītā pagātne [par latviešu tautas veidošanās procesu] // Bauskas Dzīve, 10.04.2000.

13. Ābelnieks R. Atmiņas par dzelzceļu – ielas nosaukumā [par šaursliežu dzelzceļa līniju „Bauska-Meitene”] // Bauskas Dzīve, 31.05.2000.

14. Urtāns A. Izglītības sistēmas attīstībā [Bauskas] rajonā bijuši vairāki posmi // Bauskas Dzīve, 02.08.2000. un 09.08.2000.

15. Urtāns A. Arī Mēmeles tilti [Bauskā] ir vēstures daļa [fotogrāfijas ar komentāriem] // Bauskas Dzīve, 13.09.2000.

16. Ābelnieks R. Bargas ziemas senatnē nesušas daudz posta un nelaimju // Bauskas Dzīve, 03.01.2001.

17. Ābelnieks R. Bauskas tualetes vēsturiskā skatījumā // Bauskas Dzīve, 31.01.2001.

18. Ābelnieks R. Bauskas „krieviņu” vēsture vēl nav izzināta // Bauskas Dzīve, 11.07.2001.

19. Ābelnieks R. Izrakņātā Kalna iela [Bauskā] – mūsu pilsētas vēstures grāmata // Bauskas Dzīve, 25.07.2001.

20. Ābelnieks R. Mēmeles sengultnes atliekas Kalna ielā [Bauskā] // Bauskas Dzīve, 01.08.2001.

21. Urtāns A. Gadatirgu tradīcijas Bauskā ir ļoti senas // Bauskas Dzīve, 12.09.2001.

22. Urtāns A. Spēkratu vēsture Bauskā sākas ar „Ford” modeļiem [transporta vēstures lappuses Bauskā] // Bauskas Dzīve, 26.10.2001.

23. Ābelnieks R. Pagājušās vasaras arheoloģiskās atskaņas [par Kalna ielas rekonstrukcijas gaitā veikto arheoloģisko izpēti] // Bauskas Dzīve, 23.01.2002.

24. Urtāns A. Vācieši Bauskā 19. – 20.gs. sākumā // Bauskas Dzīve, 15.03.2002.

25. Urtāns A. Vācieši ietekmējuši Bauskas dzīvi daudzu gadsimtu laikā [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 26.04.2002.

26. Urtāns A. [Bauskas] Vācieši [1939.g.] Latviju pamet ar asarām acīm [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 07.06.2002.

27. Urtāns A. Dakteru palīdzība bijusi vajadzīga visos laikos [medicīnas vēstures lappuses Bauskā] // Bauskas Dzīve, 25.04.2003.

28. Ābelnieks R. Vecā un jaunā Bauskas slimnīca [medicīnas vēstures lappuses Bauskā] // Bauskas Dzīve, 25.04.2003.

29. Urtāns A. [Padomju] Latvijas Dziesmu un deju svētki bija komunistiska patosa pilni // Bauskas Dzīve, 27.06.2003.

30. Urtāns A. Tauta zied, ja tā tēvu dziesmu dzied [par Dziesmu svētku tradīciju] // Bauskas Dzīve, 18.07.2003.

31. Urtāns A. Rīgas ielai [Bauskā] sākums meklējams jau 16.gadsimtā // Bauskas Dzīve, 26.09.2003.

32. Urtāns A. Preses vēsture Bauskā pirms 110 gadiem [1893.gadā] sākas ar sludinājumu lapu [par laikrakstu „Bauskas Sludinājumu lapa] // Bauskas Dzīve, 14.11.2003.

33. Urtāns A. Bauskas ebreji atmiņās, nostāstos un anekdotēs // Bauskas Dzīve, 29.11.2004.

34. Ābelnieks R. Līgo svētki senajās latviešu tradīcijās // Bauskas Dzīve, 27.06.2005.

35. Urtāns A. Pāces skolas 85 gadi savijas grodā kamolā // Bauskas Dzīve, 06.07.2005.

36. Urtāns A. Dažas ainas un fakti no čigānu dzīves // Bauskas Dzīve, 25.07.2005.

37. Ābelnieks R. Divdesmitā gadsimta lielākie kari sākās vasarā // Bauskas Dzīve, 29.08.2005.

38. Urtāns A. Apsveikumi, dāvanas un sarīkojumi [gadu mijā 20.gs. 40.-80.gados] // Bauskas Dzīve, 21.12.2005.

39. Urtāns A. [Rakstnieka] Aleksandra Dimā iecienītā produkcija [par Iecavas spirta un liķiera rūpnīcu 19.-20.gs.] // Bauskas Dzīve, 23.01.2006.

40. Urtāns A. Sieviešu rosība mūspusē senākos laikos [17.-18.gs., 19.gs. otrajā pusē, 20.gs. sāk. un 1920.-30.gados] // Bauskas Dzīve, 20.03.2006.

41. Ābelnieks R. Par senām [Līgo svētku] tradīcijām un ticējumiem // Bauskas Dzīve, 26.06.2006.

42. Vēsturiskas pudeles nemētājas krūmos [„Bauskas Dzīves” žurnālistes A.Uščas saruna ar Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja vēsturnieku A.Urtānu par 20.gs. stikla pudelēm un to dizainu] // Bauskas Dzīve, 12.07.2006.

43. Urtāns A. Kā izskatījušies kungi Bauskā [fotogrāfijas no dažādiem laikiem 20.gs.] // Bauskas Dzīve, 23.04.2007.

44. Urtāns A. Zeme ne vienmēr ir stabils pamats [par karsta kritenēm Skaistkalnē] // Bauskas Dzīve, 02.07.2007.

45. Ābelnieks R. Veļu laika paražas // Bauskas Dzīve, 05.11.2007.

46. Ābelnieks R. [Bauskas luterāņu] Baznīcas gaiļa sargātie noslēpumi [par baznīcas torņa lodes glabātiem 18.-19.gs. sākuma materiāliem] // Bauskas Dzīve, pielikums „Ziema. 2007”, 14.12.2007.

47. Urtāns A. Par veterinārārstiem un kaktu dakteriem // Bauskas Dzīve, 16.02.2009.

48. Urtāns A. Alu, alu, Jāņa tēvs [senas liecības par miestiņa tapšanu dažādos laikos] // Bauskas Dzīve, 22.06.2009.

49. Ābelnieks R. Stobriņš – pie auss, radziņš – pie mutes [telefona sakariem Bauskā – 100 gadu] // Bauskas Dzīve, 06.07.2009.

50. Urtāns A. Dabas stihijas Bauskā un apkārtnē [sniegi, ledi, šķīdoņi, palu ūdeņi, vētras, lietusgāzes, zemestrīces u.c. nedienas dažādos laikos] // Bauskas Dzīve, 03.08.2009.

51. Urtāns A. Brīvprātīgie ugunsdzēsēji un ugunsnelaimes Bauskā [dažādos laikos] // Bauskas Dzīve, 17.08.2009.

52. Urtāns A. Ideja dzimst reizē ar valsti [Bauskas 1.vidusskolai – 90; par skolu dažādos laikos] // Bauskas Dzīve, 21.09.2009.

53. Urtāns A. Sniegs un sals Bauskā un tās apkārtnē // Bauskas Dzīve, 01.02.2010.

54. Ābelnieks R. Labi meistari allaž pieprasīti [par kalēja amatu un Kalēju ielu Bauskā] // Bauskas Dzīve, 15.02.2010.

55. Urtāns A. Izvēlas Latviju [lietuvieši Bauskā un apkārtnē] // Bauskas Dzīve, 29.03.2010.

56. Urtāns A. Represiju un kara dzirnās [lietuvieši Bauskas pusē pēc 1940.gada – turpinājums] // Bauskas Dzīve, 19.04.2010.

57. Urtāns A. Rotaļlietu pasaulē [„Laiks spēlēties” – rotaļlietu ekspozīcija Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā] // Bauskas Dzīve, 17.05.2010.

59. Urtāns A. Ar hercoga atļauju tirgo zāles [aptiekas Bauskā un apkārtnē] // Bauskas Dzīve, 21.07.2010.

60. Ābelnieks R. Bauskas rātsnama četri gadsimti // Bauskas Dzīve, 17.12.2010.

61. Urtāns A. [Bauskas] Rātsnams ir pilsētas simbols // Bauskas Dzīve, 30.05.2011.

62. Ābelnieks R. [Bauskas] Pilsētā bijis kāds leģendārs pastnieks [pasta vēsture Bauskā] // Bauskas Dzīve, 03.01.2011.

63. Ābelnieks R. Rati, diližansi un kuģītis [pasažieru satiksmei Bauskā – 100] // Bauskas Dzīve, 24.01.2011.

64. Ābelnieks R. [Tvaikonis] „Mītava” reiz vagoja Lielupes ūdeņus [pasažieru satiksme Bauskā 20.gs. sāk. – turpinājums] // Bauskas Dzīve, 21.03.2011.

65. Urtāns A. Atjauno sabiedrisko transportu [satiksme Bauskā un apriņķī 20.gs. – turpinājums] // Bauskas Dzīve, 30.05.2011.

66. Urtāns A. Gaismas un kustību bildes [kino vēsture Bauskā] // Bauskas Dzīve, 07.02.2011.

67. Urtāns A. Gūstekņi no votu zemes ceļ Bauskas pili [Bauskas novada zudušie iedzīvotāji – krieviņi] // Bauskas Dzīve, 07.03.2011.

68. Urtāns A. Rudens – ražas un tirgus laiks [Bauskā] // Bauskas Dzīve, 26.09.2011.

69. Ābelnieks R. [Gājēju] Tiltiņš [Mežotnē] izveidots 19. gadsimta vidū // Bauskas Dzīve, 10.10.2011.

70. Urtāns A. Dāmu mode strauji mainās [kā izskatījušās mūspuses daiļā dzimuma pārstāves 20.gs. dažādu laiku fotogrāfijās] // Bauskas Dzīve, 12.03.2012.
71. Urtāns A. Mūsu pilsēta laikmetu griežos [kinolentes par Bausku un tās iedzīvotājiem] // Bauskas Dzīve, 02.04.2012.

72. Urtāns A. Spīganu laiks līdz Jāņiem // Bauskas Dzīve, 28.05.2012.
73. Ābelnieks R. Bauskas slimnīcas vēsture iestiepjas trijos gadsimtos //Bauskas Novada Vēstis, 22.06.2012.
74. Urtāns A. Līgosvētki un Jāņi latviešu tradīcijās // Bauskas Novada Vēstis, 22.06.2012.
75. Ābelnieks R. Pagājušā gadsimta ēku atmiņu stāsts [ fotogalerija no Iecavas pagātnes] // Bauskas Dzīve, 16.07.2012.
76. Urtāns A. Alus pudeles kā laikmeta liecība// Bauskas Dzīve, 06.08.2012.

 

Ievērojami novadnieki, viņu darbība un biogrāfijas

1. Ābelnieks R. Rakstnieks [Voldemārs Kalniņš] no Iecavas // Bauskas Dzīve, 08.01.1991.

2. Ābelnieks R. Bauskas novada ievērojamākie vēsturnieki [Johans Rūtenbergs, Leonīds Arbuzovs-juniors, Vilis Biļkins, Arnolds Spekke] // Bauskas Dzīve, 07.03.1992.

3. Ābelnieks R. Ģenerāli Krišjāni Berķi pieminot // BDz, 14.07.1992.

4. Urtāns A. Mūsu novada lepnums [par ģenerāli Verneru Tepferu] // Bauskas Dzīve, 11.11.1995.

5. Urtāns A. „Mans zelts ir mana tauta, un viņas nākotne ir mana dzīves jēga” [par mākslinieku-grafiķi Arvīdu Rihardu Strazdiņu-Veko un viņa zīmētajiem latviešu leģionāriem] // Bauskas Dzīve, 16.03.1996.

6. Urtāns A. Kāda ilgi gaidīta atgriešanās: Vareno dzimta Bauskā // Bauskas Dzīve, 30.05.1996.

7. Ābelnieks R. Codiete Berta Pīpiņa – pazīstama politiķe // Bauskas Dzīve, 02.10.1998.

8. Urtāns A. [Bauskas luterāņu] Mācītājs Gustavs Turss-Tūrs bija pretrunīga personība // Bauskas Dzīve, 17.02.1999. un 24.02.1999.

9. Ābelnieks R. Novadnieku [Arvīdu Pelši] vilināja Kremļa zvaigžņu spožums // Bauskas Dzīve, 10.03.1999.

10. Urtāns A. Bauskas apriņķa priekšnieks Kārlis Berķis vēsturē ir „balts plankums” // Bauskas Dzīve, 12.05.1999.

11. Ābelnieks R. Skaistkalniete [Elīza fon der Reke 18.gs.] aizstāvējusi sievietes un sarakstījusies ar Gēti // Bauskas Dzīve, 09.06.1999.

12. Ābelnieks R. Prezidenta [Jāņa Čakstes] mājas logos sabāzti salmi [par J.Čakstes dzimtajām mājām Viesturu pagasta „Zirņu-Čakstēm”] // Bauskas Dzīve, 22.09.1999.

13. Ābelnieks R. Baušķenieki – [20.] gadsimta cilvēki // Bauskas Dzīve, 22.12.1999.

- sabiedriski politiskais darbinieks Vilis Olavs

- rakstnieks Jānis Sarma-Kalniņš

14. Urtāns A. [20.] Gadsimta cilvēki Bauskā // Bauskas Dzīve, 30.12.1999.

- Bauskas pilsētas vadītāji

- Krievijas Valsts domes deputāts Lāzars Leopolds Nisselovičs

- skolotājs Voldemārs Strautnieks

- nacionālās pretošanās kustības dalībnieki Gunārs Zemtautis un Arnolds Kļauga

- izglītības un kultūras darba autoritātes – Ina Kļaviņa, Pēteris Andersons, Kārlis Grīnbergs, Arnolds Nullītis, Kārlis Hammers, Laimonis Liepa]

15. Urtāns A. [20.] Gadsimta cilvēki Bauskā // Bauskas Dzīve, 05.01.2000.

- Bauskas pilsētas vadītāji 1918.-1919.gadā

- Vareno dzimta

- Kugrēnu dzimta

- Bauskas Atsevišķā bataljona dibinātājs 1919.g. un Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris Leons Krafts

- Bauskas apriņķa un policijas pr-ks 1941.g. vasarā Hugo Vanags

- laikraksta „Bauskas Vēstnesis” izdevējs Mārtiņš Šimiņš

- laikraksta „Komunisma Ceļš” ilggadējais redaktors Gunārs Šimkevics

- luterāņu mācītāji Gustavs Turss-Tūrs un Pauls Žibeiks

- rabīns Abraham Ichaks Kuks

16. Ābelnieks R. Mūsu novadnieki – jubilāri janvārī // Bauskas Dzīve, 26.01.2000.

- trimdas ārsts Ludvigs Kalniņš

- pirmskara un trimdas latviešu žurnālists no Mežotnes Arvīds Klāvsons

- trimdas sab.politiskā darbiniece no Panemunes Hermīne Rītiņa

17. Ābelnieks R. Februārī dzimušie ievērojamie novadnieki // Bauskas Dzīve, 23.02.2000.

- mākslinieks Mārtiņš Zaurs

- latviešu trimdas luterāņu mācītājs no Codes Jēkabs Kugrēns

- Vecmuižas un Umpārtes skolotājs Arnolds Dzilna

- zemes ierīcības darbu vadītājs Latvijā Agrārās reformas laikā Jēkabs Rezauskis no Zālītes

- ilggadējais Iecavas pagasta vecākais Juris Sietiņš

- rakstnieks, grāmatu izdevējs un tirgotājs Stepermaņu Krustiņš no Bauskas

18. Ābelnieks R. Ievērojamu mūsu novadnieku dzimšanas dienas martā // Bauskas Dzīve, 29.03.2000.

- 20.gs. sākuma humorists no Vecumniekiem „Jurka”-Juris Puriņš

- Rīgas prefektūras apsardzības rotas priekšnieks Vilhelms Ilziņš no Bauskas pagasta

- bij. Latvijas Republikas tieslietu ministrs Eduards Brikovskis no Brunavas

- mākslinieks Pēteris Zutis

19. Ievērojamu mūsu novadnieku dzimšanas dienas aprīlī // Bauskas Dzīve, 19.04.2000.

- Svitenes un Kaucmindes skolotājs un sabiedriskais darbinieks Jānis Skuja

- Jelgavas pilsētas galva, 1.Saeimas pr-js un diplomāts Fridrihs Vesmanis no Rundāles

- Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris, pulkvedis Rūdolfs Ceplītis no Ceraukstes

- Skaistkalnes pamatskolas ilggadējais pārzinis Jānis Alfrēds Dūmiņš

- uzņēmējs un sabiedriskais darbinieks Žanis Mīlgrāvis no Zālītes

- organizācijas „Daugavas Vanagi” viens no dibinātājiem Jānis Līdaks no Skaistkalnes

20. Urtāns A. Divu okupācijas varu vienāds spriedums [par Bauskas apriņķa un policijas priekšnieku Hugo Vanagu 1941.gadā] // Bauskas Dzīve, 26.04.2000.

21. Ābelnieks R. Ievērojamu novadnieku jubilejas maijā // Bauskas Dzīve, 24.05.2000.

- Bauskas aizsargu Štāba rotas pr-ks, Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris, Bauskas tirgotājs Juris Kristiņš

- Stelpes pagasta vecākais Jānis Ziemelis

- mākslinieks Jānis Dombrovskis no Zālītes

- Nīzeres un Stelpes pamatskolas pārzinis, sabiedriskais un kultūras darbinieks Andrejs Spudiņš

- Zemkopības ministrijas veterinārmedicīnas ierēdnis Kārlis Ātrens no Rundāles

22. Ābelnieks R. Ievērojamu novadnieku jubilejas jūnijā // Bauskas Dzīve, 28.06.2000.

- sabiedriskais darbinieks, Zemnieku Savienības valdes pr-js Jānis Ķullītis no Iecavas

- būvinženieris, daudzu nozīmīgu Latvijas valsts celtniecības projektu autors Alfrēds Razums no Bauskas pagasta

- Vecumnieku draudzes luterāņu mācītājs Teodors Vēdzele

- Vecsaules-Jaunsaules mācītājs 17.gs. Kristiāns Krīgers

- Vecmuižas-Vecumnieku mācītājs 17.gs. Pēteris Heinrichs Engelbrehts

23. Ābelnieks R. Ievērojamu novadnieku jubilejas jūlijā // Bauskas Dzīve, 19.07.2000.

- valodnieks un publicists Fricis Garais no Vecumniekiem

- agronoms un mazpulku instruktors Kārlis Pelēķis no Īslīces

- cariskās Krievijas un Latvijas dzelzceļu nozares speciālists Andrejs Bilkins no Stelpes

24. Ābelnieks R. Diplomāta [Arnolda Spekkes] bērnības atmiņas par Stelpes pagastu // Bauskas Dzīve, 30.08.2000.

25. Ābelnieks R. Ievērojamu novadnieku jubilejas augustā un septembrī // Bauskas Dzīve, 27.09.2000.

- diplomāts Jānis Lazdiņš no Bārbeles un diplomāts Jānis Berķis no Stelpes

- 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma grāmatizdevējs A.Purpēteris no Ceraukstes

- Kaucmindes mājturības skolas pārzinis Nikolajs Cīrulis

- mežsaimnieks Arveds Desmitnieks no Bārbeles

- teologs un Jelgavas-Bauskas iecirkņa prāvests Jānis Reinhards

- rakstnieks-bibliotekārs Jūlijs Krūmiņš no Vecumniekiem

- pedagogs un publicists Kārlis Videnieks no Zālītes

26. Ābelnieks R. Ievērojamu novadnieku jubilejas oktobrī // Bauskas Dzīve, 25.10.2000.

- Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieris no Svitenes Leo Bergmanis-Kalnietis

- 19.gs. Tautas atmodas sabiedriskais darbinieks Andrejs Šlēziņš no Bauskas pagasta Pilsmuižas

27. Ābelnieks R. Ievērojamu novadnieku jubilejas novembrī // Bauskas Dzīve, 29.11.2000.

- Bauskas Valsts vidusskolas-ģimnāzijas ilggadējais direktors Pēteris Andersons

- Bauskas apriņķa valdes ilggadējais pr-js, laikraksta „Bauskas Vēstnesis” izveidotājs-pirmais redaktors Reinholds Kuikulītis

- ceļu būvinženieris un Lauksaimniecības Universitātes profesors Edmunds Ziemelis no Bauskas

28. Ābelnieks R. Ievērojamu novadnieku jubilejas decembrī // Bauskas Dzīve, 20.12.2000.

- latviešu trimdas katoļu mācītājs Ādolfs Grosbergs no Bruknas

- mākslinieks-keramiķis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Rūdolfs Pelše no Ceraukstes

- trimdas latviešu sabiedriski politiskais darbinieks Jānis Borovskis no Bauskas

- Grienvaldes-Zālītes pamatskolas ilggadējais pārzinis 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā Indriķis Mežots

29. Ābelnieks R. Novadniekam Kārlim Skalderam – 100 // Bauskas Dzīve, 07.02.2001.

30. Urtāns A. Iezogas šaubas arī Skaistkalnes Svētā Krusa māsu klosterī [par mūķeni-māsu Agrēdu – Olgu Trelli-Daudzvārdi] // Bauskas Dzīve, 16.05.2001.

31. Urtāns A. Bauskas advokāts [Lāzars Leopolds] Nisselovičs – populārs politiķis [par Krievijas III Valsts Domes deputātu] // Bauskas Dzīve, 03.10.2001.

32. Urtāns A. Bauskas tirgotāju Feitelsonu dzimta un tās liktenis // Bauskas Dzīve, 31.10.2001.

33. Ābelnieks R. Visbargākais un vistaisnīgākais [Īslīces pagasta skolas] pārzinis [Andrejs Neilands] // Bauskas Dzīve, 05.07.2002.

34. Urtāns A. Baušķenieks [Lāzars Leopolds Nisselovičs] – augstā amatā [Krievijas III Valsts Domē 20.gs. sākumā] // Bauskas Dzīve, 01.11.2002.

35. Ābelnieks R. Sapņainā gurdenuma meistars [20.gs. sāk. mākslinieks Aleksandrs Romans no Iecavas] // Bauskas Dzīve, 24.01.2003.

36. Ābelnieks R. [Bauskas Valsts vidusskolas direktors Paulis Pakalniņš] Uzraksta [vēsturisku] apcerējumu par mūsu pilsētu // Bauskas Dzīve, 28.02.2003.

37. Ābelnieks R. [Vācijas ķeizaru dzimtas Hohencollernu] Viltusprincis [Harijs Domela] no Bauskas iesaistījies dažādās afērās // Bauskas Dzīve, 19.09.2003.

38. Ābelnieks R. Iecavā savulaik bijis izcils fotogrāfs [Teodors Bidegs] // Bauskas Dzīve, 27.12.2004.

39. Urtāns A. Vizuālās mākslas meistars [Zigurds Gustiņš] lauku un mazpilsētas vidē // Bauskas Dzīve, 24.07.2006.

40. Ābelnieks R. Leģendārais „mežabrālis” Jānis Gudža // Bauskas Dzīve, 29.09.2008.

41. Ābelnieks R. Vēlreiz par Jāni Gudžu un viņa atbalstītājiem [turpinājums] // Bauskas Dzīve, 13.10.2008.

42. Urtāns A. Mazpilsētas [Bauskas] sadzīves ainu tēlotājs [rakstnieks Jānis Sarma (īstajā vārdā Jānis Kalniņš) un viņa romāni „Kalnakūļu Vikta” un „Mīļā pilsēta”] // Bauskas Dzīve, 02.03.2009.

43. Ābelnieks R. Ar ģenerāļa zīmotnēm [Krišjānis Berķis] // Bauskas Dzīve, 27.04.2009.

44. Urtāns A. Mākslas akadēmijā [1930.gados] iecienīts modelis [baušķenieks Felikss Stabule – amizanta un radoša persona] // Bauskas Dzīve, 15.03.2010.

45. Urtāns A. Bezgalīgā rotaļlietu pasaule [leļļu māksliniece Marga Spertāle, kas 1960.gados dzīvoja netālu no Bauskas] // Bauskas Dzīve, 31.05.2010.
46. Urtāns A."Bagātnieka
nolaidīga saimniecība"[bij. Latvijas finanšu ministra Ringolda Kalninga mājas Bauskas pagastā] // Bauskas Dzīve, 06.02.2012.
47. Urtāns A. Sociālismā ar uzņēmēja domāšanu un tvērienu [Bauskas rajona kolhoza "Uzvara" priekšsēdētājam Ivaram Jansonam - 80] // Bauskas Dzīve, 05.11.2012.
48. Urtāns A. Sociālismā ar uzņēmēja domāšanu un tvērienu [ Bauskas rajona kolhoza "Uzvara" priekšsēdētājam Ivaram Jansonam - 80; turpinājums] // Bauskas Dzīve, 26.11.2012.

49. Urtāns A. Sociālismā ar uzņēmēja domāšanu un tvērienu [Bauskas  rajona kolhoza "Uzvara" priekšsēdētājam Ivaram Jansonam - 80; turpinājums] // Bauskas Dzīve, 10.12.2012.

 

Par Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeju

1. Kalniņa R., Urtāns A. Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejam – 50 // Muzeju Vēstnesis, 1997.g. janv.

2. Urtāns A. Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejam – 50. dzimšanas diena // Bauskas Dzīve, 14.05.1997.

3. Urtāns A. [1990.gadā atjaunotās] Latvijas muitas vēstures ekspozīcija [Bauskas] pilsētas muzejā // Bauskas Dzīve, 12.07.2000.

4. Urtāns A. [Bauskas] Muzejnieki ciemojas pie kolēģiem Tartu [par Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja 20.gs. vēstures ekspozīcijas veidošanu; par rotaļlietu ekspozīcijas veidošanu] // Bauskas Dzīve, 19.06.2005.

5. Urtāns A. Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejam – 60 // Bauskas Dzīve, 21.05.2007.

6. Urtāns A. Bauska un tās iedzīvotāji 20. gadsimta sākumā [par Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja jauno ekspozīciju un tās sadaļu „Bauska un baušķenieki 20.gs. sākumā”] // Bauskas Dzīve, 08.06.2009.

7. Urtāns A. Bauska un tās iedzīvotāji 20.gs. sākumā [par Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja jauno ekspozīciju un tās sadaļu „Bauska un baušķenieki 1920.-30.gados”] // Bauskas Dzīve, 24.11.2008.

8. Urtāns A. Bauska 1940.-70.gados [par Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja jauno ekspozīciju un tās sadaļu „Bauska un baušķenieki 1940.-70.gados”] // Bauskas Dzīve, 08.12.2008.

9. Urtāns A. Rotaļlietu pasaulē [„Laiks spēlēties” – rotaļlietu ekspozīcija Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā] // Bauskas Dzīve, 17.05.2010.
10. Urtāns A. Mūsu pilsēta laikmetu griežos [muzejā skatāmas kinolentes par Bausku un tās iedzīvotājiem] // Bauskas Dzīve, 02.04.2012.

11. Urtāns A. Alus pudeles kā laikmeta  liecība [muzejā skatāma unikāla kolekcija] // Bauskas Dzīve, 06.02.2012.

                

.

Uz augšu Atpakaļ
 
 

izstrādāts: evolution.lv


Valsts Kultūrkapitāla Fonds

ML apskatīta: 58341

Pēdējās izmaiņas: 2018-04-25

Google